Internet i Kina når flere enn antatt

Kinas akademi for samfunnsvitenskap mener Internett når flere vanlige folk enn tidligere antatt.

Kinas akademi for samfunnsvitenskap mener Internett når flere vanlige folk enn tidligere antatt.

Det regjeringsstøttede kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap (offisiell tittel på engelsk er Chinese Academy of Social Sciences, forkortet CASS) redegjorde for journalister i New York i forrige uke for to undersøkelser om Internet-bruken i kinesiske byer. Professor Guo Liang presenterte selv sin rapport "Veksten av Internett i Kina". Til sammen er 4100 personer intervjuet, fra tolv byer. Byene omfatter millionbyer som Shanghai, Beijing og Guangzhou, i tillegg til flere "småbyer" på rundt 100.000 innbyggere.

Hver tredje innbygger i de største byene bruker Internett. Det overraskende var at andelen internettbrukere i småbyene var større enn i fire store industrisentra og provinshovedstader, 27 prosent mot 24 prosent.

I en av småbyene i undersøkelsen, Yima med 120.000 innbyggere i den landlige Henan-provinsen, var det tidlig i 2002 hele 60 godt besøkte internettkafeer som ga innbyggerne adgang til nyheter og informasjon. Gjennomsnittsinntekten i byen er under 4000 kroner i året. Årsaken til det godt utbygde tilbudet skal være konkurranse mellom et privat selskap – egentlig en gruvebedrift – og den lokale avdelingen til det kinesiske teledirektoratet fra slutten av 1990-tallet.

De som har gjennomført undersøkelsen, mener at Internet er i ferd med å krysse sosiale og geografiske skiller. Det er ikke bare et verktøy for velutdannede og bemidlede personer i storbyene, men et redskap som er i ferd med å gjøre brede lag i befolkningen bedre informert og mer kravstor i politikken.

På grunnlag av rapporten, anslås tallet på internettbrukere til 68 millioner. Av disse er 56 prosent menn, og 58 prosent er i alderen 17 til 24 år. 40 prosent har ingen månedsinntekt, hvilket skulle tilsi at de er enten under utdanning eller arbeidsledige. 57 prosent tyr til Internett for å lese nyheter. 63 prosent har tilgang til Internett hjemmefra, og er aktive 5,35 timer per uke.

Kina har omfattende sensur og overvåkning av Internett. I undersøkelsen svarer 86 prosent at nettet må reguleres for å verne brukerne mot vold og pornografi. Bare 13 prosent svarer at politisk innhold bør underlegges offentlig kontroll.

Guo Liang mener at kinesere flest betrakter Internett som et medium for større talefrihet og kritikk, og at det kan ha en stor innvirkning på kinesisk politikk. Han legger til at myndighetene ikke er begeistret for denne utviklingen. I fjor strammet de inn vilkårene. I Yima ble tallet på internettkafeer redusert til 38. Ifølge Liang har regjeringen bestemt seg for å begrense tallet på internettkafeer til én per 10.000 innbyggere.

Samtidig som rapportene til Guo omtales i vestlige medier, melder Reuters fra Beijing at "kyberdissident" og psykologistudent Liu Di som ble arrestert i november i fjor for sin harselas mot internettsensuren, skal være i ferd med å løslates. Faren til den nå 23 år gamle kvinnen sier at hennes løslatelse kan innebære at også andre kjente aktivister, blant dem Jiang Lijun, Li Yobin og Wu Yiran, slippes fri.

    Les også:

Til toppen