Internet World flytter til NorBit

De to messene NorBit 99 og Internet World Norway 99 skal kjøres samtidig på Sjølyst i Oslo i september.

De to messene NorBit 99 og Internet World Norway 99 skal kjøres samtidig på Sjølyst i Oslo i september.

NorBit, med undertittelen Data og telecom, alternerer med messen Kontor og Data og arrangeres følgelig annet hvert år. I 1997 trakk NorBit alene rundt 26.000 besøkende. NorBit arrangeres av Norges Varemesse, mens det er Exponova som har regien for Internet World Norway.

Ifølge prosjektsjef Øyvind Narvestad i Norges Varemesse er det et viktig poeng å samle en del av nisjemessene under samme tak til samme tid.

- En stor del av bransjen har beklaget seg over at det er for mange datamesser i Norge i dag, sier Narvestad. - Derfor har vi tatt et initiativ for å samle noen av dem.

Derfor kjøres det tre messer samtidig på Sjølyst i dagene 7. til 10. september. I tillegg til NorBit og Internet World, kjøres også den grafiske fagmessen OnDemand. De som lokkes av den massive markedsføringen for NorBit, får altså med seg to andre messer i samme slengen.

Mens NorBit 99 profilerer seg som "spesialmessen som angår alle" - web-plakaten innledes med det retoriske spørsmålet "Hvilken bransje er upåvirket av IT-utviklingen?" - konsentrerer Internet World Norway 99 seg om tre hovedtemaer: elektronisk handel, mobilt samband og forretningsutvikling, og fokuserer på utfordringene og mulighetene de nye kanalene tilbyr næringslivet.

Til toppen