Internett 2 åpnet

Den offisielle åpningen av Internett 2 i Norge ble slått sammen med åpningen av det nye Multimedia kommunikasjonslaboratoriet ved Institutt for Informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo mandag.

Åpningen av laboratoriet representerer starten på det eksperimentelle forskningsnettet Internett 2 i Norge. Internett 2 er ikke et nett der bedrifter og privatpersoner kan koble seg til for å få bedre Internett-forbindelse, men et eget nett for forskning på teknologi og anvendelser i en akademisk ramme.

I forbindelse med etableringen av det nye multimedia kommunikasjonslaboratoriet (MMCL) har IFI fått anledning til å være tidlig ute med internasjonal forbindelse til forskningsnettet 6BONE, som gir instituttet adgang til å eksperimentere med den nye Internett-protokollen, IPv6 (Internet Protocol Version 6), som er sentral i Internett 2.

Tilkoblingen til 6BONE blir sett på som første skritt mot etableringen av internasjonale Internett 2-forbindelser, og IFI har i samarbeid med Norsk Regnesentral etablert en adressestruktur for den delen av nettet som er satt av til Norge. Denne strukturen gir rom for tilkobling av et ubegrenset antall forskningsinstitusjoner og forskningsprosjekter i nettet.

I nettet, som nå er operativt, har IFI etablert IPv6-sammenkobling ved fiberoptiske forbindelser med en overføringshastighet på 155 Mbit/s. Fordi IPv6 støtter reservering av båndbredde, kan kvaliteten til for eksempel telefoni og videokonferanser gjøres uavhengig av annen bruk av nettet. I dagens Internett har man ingen garanti for at man får tilstrekkelig båndbredde til at slike overføringen kan kjøres uten hakking og forstyrrelser.

IPv6 gir også utvidet støtte for mobilitet. Dette skyldes at protokollen har et mye større adressefelt som gjør at det ikke lenger er noe problem å få tildelt sin egen faste adresse. Brukere av det nye nettet kan også flytte seg fra sted til sted, gi seg til kjenne, for så å kunne bruke seg egen adresse. Ifølge IFI gir dette nye muligheter for hjemmearbeid og mobile medarbeidere. Den enkelte bruker kan også bruke mobil tilknytning, for eksempel via mobiltelefon eller trådløst lokalnett, samtidig som brukerens egen IP-adresse kan opprettholdes.

Under åpningsseremonien ved IFI ble det demonstrert en videokonferanse mellom IFI på Blindern og Telenor FoU på Kjeller. Overføringen var kanskje ikke så bra som man kunne forvente, men mye av dette skyldes nok at IFI kun har hatt én måned på seg til å sette opp utstyret. Derfor er det mye som ikke fungerer ennå. Mye av utstyret var også av eldre årgang.

Stipendiat og primus motor for Multimedia og kommunikasjonslaboratoriet ved IFI, Haakon Bryhni, forklarer at dette skyldes et behov for å ha tilgang til kildekode og detaljer i operativsystemet til de involverte plattformene. Men senere skal man få igang en rekke kraftige arbeidsstasjoner, blant disse også en del PC-er. Dette er blant de første PC-ene på IFI, som med få unntak bare har hatt Unix-stasjoner tidligere. Årsaken til innførselen av PC-er skal være bedre driverstøtte for multimediautstyr som lyd- og videokort. Men etterhvert skal laboratoriet støtte en rekke plattformer, inkludert små, håndholdte PDA-er (Personlig Digital Assistent).

I tillegg til eksperimentering med Internett 2, skal det nye laboratoriet, som erstatter det tidligere laboratoriet for bildebehandling, brukes til prosjekter innen forskjellige typer media. Blant annet er laboratoriet utstyrt med redigerings- og opptaksutstyr for digital video og lyd. Laboratoriet har foreløpig noe begrenset plass, men Bryhni håper at IFI får et ekstra nybygg om ikke så alt for lenge. Det er nok likevel snakk om mer enn et år før dette skjer.

Til toppen