Internett-angivelsen

Hvis det går slik Prokom og Cliché Grafisk tenker seg, vil du snart kunne fylle ut selvangivelsen din på nettet.

Foreløpig har Cliché Grafisk og Prokom konsentrert seg om å lage elektroniske løsninger for skjemavelder internt i bedriften. Nå introduserer selskapene elektroniske skjema for en den nye java-epoken. Selskapene, som stiller ut på Skriverviks gigantstand på Software '97, viser sine nye elektroniske blanketter for intranett og ambisjonene er ikke beskjedne.

- Vi har levert elektroniske blanketter til en rekke offentlige institusjoner og utelukker ikke at vi, med mulighetene som ligger i java, snart vil kunne levere et system for utfylling av selvangivelsen på nettet, sier Thormot Spilling som er IT-sjef i Cliché Grafisk. Han legger imidlertid til at det er endel hindringer som må forseres før den tid.

- Det viktigste er at vi får et skikkelig system for elektroniske signaturer, sier Spilling og får støtte av Haakon Jørgensen fra Prokom.

- Foreløpig skal vi konsentrere oss om å få våre nåværende elektroniske blanketter over på Java, sier Jørgensen som arbeider med å videreutvikle og implementere appliksjonsstrukturen fra det amerikanske basismodulet. Blant annet har han vært med på å utvikle et produkt for kjøregodtgjørelse som kommuniserer med de fleste typet databaser.

- Blankettsystemet er fullt funksjonelt, og vil bli lansert i løpet av denne måneden, avslutter Jørgensen.

Utdrag fra javabasert blankettløsning for offentlige institusjoner

Importør av systemene til Norge er Milestone BMP a/s.

Til toppen