Internett Banking Machine

IBM lanserer planer om å etablere et nasjonalt online banknettverk sammen med 15 banker i USA. Systemet vil la brukere gjøre normale banktjenester elektronisk. IBM planlegger også lansering i Europa.

IBM lanserer planer om å etablere et nasjonalt online banknettverk sammen med 15 banker i USA. Systemet vil la brukere gjøre normale banktjenester elektronisk. IBM planlegger også lansering i Europa.

IBM og 15 banker i USA annonserte mandag planer om å skape et elektronisk online banknettverk. Kunder skal kunne utføre vanlige banktransaksjoner elektronisk i hele USA. IBM mener nettverket kan nå 60 millioner husholdninger - 50% av det nordamerikanske markedet. IBM vil eie 1/16 av selskapet og være teknologiparteneren som leverer den underliggende infrastrukturen.

IBMs banknettverk vil bli kalt Integrion Financial Network, L.L.C. og er IBM og bankenes forsøk på å hindre programvareselskaper i å komme mellom banker og kunder. Bankene vil forsikre seg om at standarder for online banktjenester settes av banker. I USA har nemlig både Microsoft og finansprogramvaregiganten Intuit Inc. egne nettverk hvor kunder kan gjøre finansielle transaksjoner elektronisk. Bankenes frykt er å bli kuttet ut av betalingskjeden. IBMs nettverk lar bankene lage sine egne grensesnitt mot tjenesten, som er viktig for bankene slik at de får profilert seg selv og sine produkter.

- IBM vil introdusere sitt bankkonsept i Europa avhengig av markedssituasjonen i de forskjellige land, sier Claus Bo Mikkelsen, Interactive Finacial Services Manager hos IBM UK. Jeg har ansvar for den europeiske satsningen innen dette området og våre løsninger vil lages i overenskomst med lokale finansinstitusjoner. Det vil si at IBM lokalt vil få mye av ansvaret for å tilpasse løsningene til hvert enkelt land, sier Mikkelsen.

- IBM ønsker å være med på å utvikle standarder utover kortbetalingsstandarder som Secure Elctronic Transaction. De nordamerikanske bankene er med for å ta initiativet tilbake fra teknologiselskaper når det gjelder å definere elektroniske finansstandarder. Både IBM og bankene håper standardene som utvikles blir de facto standarder på verdensbasis, avslutter Mikkelsen.

- Jeg vet at IBM i Danmark er iferd med å kjøre igang noe, men vi har ingen konkrete planer om tjenesten i Norge akkurat nå, sier Mette Semb Silberg, kommunikasjonskonsulent hos IBM Norge AS.

Norge er langt fremme på elektronisk banktjenester. Storbankene og Postbanken har i flere år hatt egne elektroniske banktjenester, særlig DNB Telebank har vært godt kjent. Som digi:data har rapportert tidligere, kommer minst tre forskjellige bankgrupperinger på lufta med elektroniske banktjenester på Internett i løpet av høsten.

Ved siden av bekvemmelighet er kostnadsbesparelser hovedgrunnen til at elektroniske banktjenester presser seg frem. IBM har beregnet at Internettbanktjenester er billigste måte å gjøre banktransaksjoner på:

Transasksjonsmedium Kostnad
skranke kr 6,90
telefon kr 3,46
PC-bank kr 1,66
Internett kr 0,83
Til toppen