Internett-basert tjeneste lar deg skrive ut hvor som helst

Du taster dokumentets id-nummer på skriveren. Dokumentet losses fra PrintMe.com, og utskriften starter på sekunder.

Tjenesten PrintMe ble offisielt lansert i USA i dag. Den er foreløpig begrenset til et tjuetalls Marriott-hoteller og til utskriftssentre i kjeden Sir Speedy, men tar sikte på å spre seg til andre land og til andre hotellkjeder. Du registrerer deg individuelt og gratis for tjenesten. Mot et tillegg kan du benytte tjenesten til å sende dokumentet til faksmaskiner.

Tjenesten er opprettet av Nasdaq-noterte Electronics For Imaging (EFI) i samarbeid med en rekke tunge partnere, blant dem Canon, IBM, IKON, Minolta, Palm, Sharp, Toshiba, Xerox og Yahoo!.

- Bruken er svært enkel, forklarer produktsjef Job Rombout fra Xerox' kontor i Storbritannia.

- Du laster dokumenter til ditt reserverte område på tjenestens nettsted, og noterer det unike id-nummeret til hvert dokument. Hver skriver som er koplet til tjenesten, er utstyrt med et tastatur der du oppgir brukernavn og passord, og taster inn id-nummeret til dokumentet du vil ha skrevet ut. Resten går automatisk: Skriveren henter dokumentet fra nettstedet, og skriver det ut. Du behøver ikke bekymre deg om drivere eller spesiell formatering.

Tjenesten kan også styres direkte av enhver klient - mobiltelefon, hånd-PC eller bærbar PC - med tilgang til Internett. Hver skriver i PrintMe-nettverket har et eget nummer, og du bruker nettstedet til å velge hvilken skriver dokumentet skal sendes til.

Tjenesten bygger på teknologi som EFI har utviklet. Det viktigste er en slags universell skriverdriver, og en liten boks som kopler skriveren til Internett og tar seg av bokholderiet.

- Noe av det viktigste ved denne løsningen, er at den er absolutt sikker. Det er ingen mulighet for å redigere dokumentet etter at det er deponert på nettstedet til PrintMe.

Forretningsmodellen kan varieres etter behov. Hoteller og utskriftssentre kan ta seg betalt per side eller per dokument. PrintMe-boksen holder rede på hvor langt hvert dokument er, og hvor mange ganger det skrives ut ved hver skriver. Det kan lages spesielle takster for sort-hvitt, farger, foto og så videre. I tillegg til forretningsreisende, kan fotoutskrifter for turister bli en viktig nisje for tjenesten. Du lagrer bildene dine på nettet, og kan skrive dem ut på PrintMe-skriveren i fotobutikken.

- For hoteller og andre som vil tilby utskriftstjenester, har PrintMe klare fordeler, både fordi driverproblematikken er løst en gang for alle, og fordi det er så lett å fakturere for tjenesten, understreker Rombout.

Til toppen