Internett-bruk mer enn doblet

Stadig flere nordmenn bruker Internett oftere og med høyere fart, viser tall digi.no har fått fra Telenor Nextel.

Bruken av Internett vokser fortsatt med rakettfart, viser ferske tall fra Telenor Nextel. Mot slutten av 1998 brukte Nextels kunder Internett i totalt 7,5 millioner minutter per dag, mot fire millioner minutter daglig i desember 1997. Den reelle veksten i overført innhold er langt større fordi over halvparten av alle brukerne nå surfer med en ISDN-linje, som er dobbelt så rask som eldre modemer.

- Vi hadde trodd at veksten skulle slakke av litt i 1998, forteller Arne Cartridge, informasjonssjef hos Telenor Nextel. Den dramatiske veksten skyldes blant annet fallende PC-priser og høyt salg av hjemme-PC-er, sier han.

Måten nordmenn bruker Internett på har endret seg kraftig i løpet av fjoråret, viser Nextel-tallene. Selskapet estimerer at de betjener 70 prosent av Internett-trafikken her i landet og i løpet av 1998 overtok de flere og flere "vanlige" forbrukere. Dette har forskjøvet hvor trafikken går - pionerene surfet mest til utlandet mens den vanlige PC-eier ønsker å lese mer norsk innhold.

Nextel anslår at 450.000 av de totalt 1,8 millioner norske husstandene har Internett-tilgang - av dette har Nextel selv 250.000 abonnenter: I snitt 231 av 1000 norske innbyggeres tilgang til Internett. Bare Finland slår oss (245 husstander av 1000), mens tilsvarende tall i Sverige er rundt 150 og 125 i Danmark.

Bruken av Internett vokser langt raskere enn antall abonnenter. Cartridge forteller at modembrukere i snitt ikke bruker Internett mer, men ISDN-eiere kobler seg opp oftere og forblir lengre på Internett enn brukere med analoge modemer. Dessuten vokser bruken av elektronisk post meget raskt - i uke 48 mottok Nextel 2,4 millioner meldinger, en dobling fra samme uke i 1997.

- Belastningen på våre e-post-servere er mangedoblet fordi bruken av vedlegg vokser så fort. Fordi e-posten lagres på våre servere, har vi sett en eksplosjon i antall vedlagte programfiler og Word-filer i e-posten til våre brukere. I tillegg til linjebelastningen dette gir, fører nok alle tilleggene også til et virusproblem for mange brukere, sier Cartridge.

Disse tallene viser at Internett er blitt en gullgruve for Telenor. Selv om Telenor Nextel ikke tjener penger, forteller Nextel at 25 prosent av all Telenors lokaltrafikk nå er Internett-brukere som ringer Nextel. Bruker man tall som Tele2 oppgir, viser et røft regnestykke at Nextel med dagens trafikk vil generere lokaltellerskritt for 650 millioner kroner i 1999.

Til toppen