Internett-bruken har aldri vært høyere

Aldri før har så mange nordmenn brukt Internett som i september i år.

Aldri før har så mange nordmenn brukt Internett som i september i år.

I september i år ble det for første gang registrert mer enn tre millioner mennesker med tilgang til Internett i Norge. Hele 3.067.000 personer over 13 år, det vil si 82 prosent av de spurte, oppgir til TNS Gallup at de hadde tilgang til Internett i september.

Av de med tilgang, sa 2.739.000 personer at de hadde benyttet nettet de siste 30 dagene. 1.934.000 personer bruker nettet daglig. De aller fleste, drøyt 2,6 millioner, oppgir at de har tilgang til Internett hjemmefra. Andre har bare tilgang fra skole eller jobb.

Av landets omtrent 1.962.000 husstander, har omtrent 1.365.000 tilgang.

85 prosent av mennene og 78 prosent av kvinnene i Norge har tilgang. Det er andelen kvinner med tilgang som øker mest. Andelen personer over 60 år øker med hele åtte prosentpoeng siden i sommer, og med hele 15 prosentpoeng siden begynnelsen av året. Andelen er nå 48 prosent.

Fortsatt er det blant nordmenn med lang utdannelse at tilgangen på Internett er høyest. Av de med fire år eller med på universitet eller høyskole, har 95 prosent Internett-aksess. Sterkest er dog veksten blant de med bare grunnskole. Mens andelen svingte mellom 63 og 66 prosent fra januar til august, steg det til 74 prosent i september. Trolig er mange av disse brukerne barn.

Til toppen