Internett-bruken stjeler ikke fra TV eller radio

Nye tall fra SSB viser at internett blir en del av dagliglivet for stadig flere, men analoge medier holder stand.

Internett-bruken stjeler ikke fra TV eller radio

Nye tall fra SSB viser at internett blir en del av dagliglivet for stadig flere, men analoge medier holder stand.

Tidligere tall i år har vist at Internett spiser tid og plass fra TV-titting og radio-lytting i Norge, men nye tall fra Statistisk Sentralbyrå avviser dette.

Tallene fra SSB angir dog ikke tidsforbruk, men dette burde følge med når man måler bruk per da. SSB-tallene tilsier at 60 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittlig dag i 2006, noe som er 5 prosent høyere enn i 2005.

63 prosent hadde Internett med bredbåndtilknytning i husholdningen i 2006. Dette er en økning fra 51 prosent i 2005. Denne sterke veksten kan være noe av forklaringen på at Internett-bruken øker så mye.

Stadig flere blir også tilknyttet bredbånd. Likevel er det ikke noen tydelig nedgang verken i TV-tittingen, radiolyttingen eller i avislesingen.

Veksten i nettbruken gjelder særlig aldersgruppen 16-44 år. Andelen som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag har sunket de siste åra. Fra 2005 til 2006 var det derimot ingen nedgang, verken i andelen som leser avis i løpet dagen, eller hvor lang tid som brukes til avislesing.

Andelen som ser på fjernsyn per dag har forandret seg lite de siste åra. I 2006 var andelen på 83 prosent, mot 85 prosent i 2005. Andelen radiolyttere per dag var 55 prosent i 2005. Denne var 54 prosent i 2006, altså en ubetydelig nedgang. I gjennomsnitt så vi to timer og 28 minutter på fjernsyn per dag i 2006, ett minutt mer enn året før. Vi brukte én time og 23 minutter per dag på radiolytting i 2006, en nedgang på ett minutt fra 2005.

SSB-tallene viser at bruken av musikkspillere fremdeles øker. 31 prosent av de som hørte på en lydavspiller en gjennomsnittsdag i 2006, brukte en MP3-spiller. Det er økning fra 26 prosent i 2005. Mer enn fire av ti nordmenn har nå en MP3-spiller. Bruken av lydavspillere holder seg likevel totalt sett nokså stabil fra 2005 til 2006.

SSB har også målt bruk av TV-spill. I befolkningen er det 13 prosent som spiller TV-spill eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag. I aldersgruppen 9-15 år bruker 59 prosent av guttene og 33 prosent av jentene tid på slike spill i løpet av dagen.

Her finner du hele SSB-rapporten.

Til toppen