Internett er det viktigste mediet

I fjor kom fjernsynet på topp, ifølge Nordiske Mediedager.

NRK utenfor Oslo Tinghus i anledning rettssaken mot Anders Behring Breivik. Internett gir tradisjonelle kringkastere nye måter å nå et stort publikum.
NRK utenfor Oslo Tinghus i anledning rettssaken mot Anders Behring Breivik. Internett gir tradisjonelle kringkastere nye måter å nå et stort publikum. (Bilde: Scanpix / REUTERS/Stoyan Nenov)

I fjor kom fjernsynet på topp, ifølge Nordiske Mediedager.

Bergen (NTB-Kjell Sletta): Internett er blitt det viktigste mediet for nordmenn. 45 prosent sier at internett dekker deres interesser best, går det fram av den årlige undersøkelsen fra Nordiske Mediedager.

– Vi har sett at internett har gått fram på denne undersøkelsen år for år, men dette er første året internett er på topp, sa professor Frank Aarebrot da han presenterte undersøkelsen torsdag.

I år har han for første gang undersøkt holdninger og meninger til mediespørsmål og politikk også i Danmark og Sverige.

Passerte TV
I fjor var TV det viktigste mediet for 37 prosent mot 31 prosent for internett. I år har TV falt til 32 prosent. Det er flere år siden internett passerte avisene, men 20 prosent av de spurte synes fortsatt avisene dekker deres interesser best.

Internett har erobret en sterkere plass i Norge enn i de øvrige skandinaviske land, ifølge undersøkelsen.

I Danmark holder 40 prosent av folket på TV, og samme andel foretrekker internett. I Sverige er tallene 26 prosent for TV og 38 prosent for internett.

I undersøkelsen svarer 23 prosent av svenskene at de har avis som sitt viktigste medium mens tilsvarende tall i Danmark bare er 12 prosent.

Skeptiske svensker
Avisen står fortsatt sterkt som viktigste informasjonsmedium blant journalister. 42 prosent av de norske journalistene sier de foretrekker avis mot 27 for internett. Tallene er omtrent de samme for danske og svenske journalister.

Undersøkelsen tar også for seg tiltroen til ulike medier blant journalister og folk flest. 83 prosent av nordmennene har stor eller noe tiltro til mediene.

Tallene for tiltro er svakere i nabolandene. 54 prosent av svenskene har stor eller noe tiltro til mediene mens hele 44 prosent sier de har ingen eller mindre tiltro.

I Danmark har 74 prosent av befolkningen stor eller noe tiltro, mens 24 prosent ikke har noen tiltro til dem.

Selv om et flertall synes internett dekker deres interesser best, er tilliten til det som står der liten. På spørsmål om hvilket medium de har størst tillit til, står radio og TV på topp fulgt av avisene mens bare 9 prosent i alle de tre nordiske land har størst tiltro til nettet.

Til venstre
Som tidligere år har Aarebrot målt de politiske holdningene hos journalistene. Journalistene ligger klart til venstre i politikken.

«Journalistenes Storting» ville i år hatt 66 representanter fra Ap, 23 fra SV og 12 fra Rødt. Mellompartiene Sp og KrF ville fått et mandat hver mens Venstre ville kommet inn med 24 representanter. Både Høyre og Frp ville vært sterkt underrepresentert. Høyre ville fått 41 mandater og Frp 0.

Aarebrot sa at det ikke er store endringer over tid. Han la også fram tall for svenske og danske journalister som viser den samme oppslutningen om partier til venstre. Faktisk er forskjellen mellom folk flest og journalistene enda større i nabolandene, konkluderte professoren. (©NTB)

Til toppen