- Internett er på høyde med tradisjonelle medier

- Internettaktørene er helt på høyde med tradisjonelle medier når det gjelder skreddersøm og annonsørtilpasning, skriver Tonje S. Wollen i Media Online i et innspill til reklamekonsulent Atle Timenes' sterke meninger i digi.no i går.

- Internettaktørene er helt på høyde med tradisjonelle medier når det gjelder skreddersøm og annonsørtilpasning, skriver Tonje S. Wollen i Media Online i et innspill til reklamekonsulent Atle Timenes' sterke meninger i digi.no i går.

"Atle Timenes i reklamebyrået Myres avslører en viss mangel på kontakt med innholdsleverandører når han skriver følgende i digi.no:

"I dag er det bare et fåtall (om noen) innholdsleverandører som kan tilpasse sine løsninger etter annonsørenes behov og ønsker."

Dette stemmer ikke! I min daglige kontakt med markedet møter jeg over hele linja positive holdninger og åpenhet når det gjelder å møte annonsørers behov og ønsker.

Som ansvarlig for Media Online, New Media Science sin satsing innenfor formidling og medierådgivning for nettannonsering, er jeg i kontinuerlig kontakt med nettsteder som tilbyr annonseplass.

Med flere års tidligere erfaringer fra print, kjenner jeg hvilke tilpasningsmuligheter og begrensninger som finnes der. Internett, og innholdsleverandørene på nett er helt på høyde hva skreddersøm og annonsørtilpasning angår.

Annonsemulighetene på nettet er standardiserte til en viss grad, men vi ser en stadig utvikling mot flere typer og formater,

det være seg moduler og bannere, knappeannonser og spesialutformet sponsorannonsering.

Nettsteder har vært villige til å prøve ut helt nye konsepter i Norge, som f.eks. skreddersydde helsides annonser. Som medierådgiver for Internettannonsering var jeg senest i forrige uke i kontakt med en av de virkelig store innholdsleverandørene på nettet.

Her ble det uttrykt en helt konkret holdning om nær dialog og oppfølging av den enkelte annonsør, der en skulle se på annonsørs ønsker, profil, behov og alternative eksponeringsmuligheter tilpasset nettopp den aktuelle kunden. Kall det gjerne "workshops" med alle parter deltagende.

Innholdsleverandørene ønsker selvfølgelig å trekke til seg flest mulige annonsekroner. Min erfaring er at de er svært bevisste på at spesifikk tilpasning til den enkelte annonsør er påkrevd.

Problemet så langt har mer vært at annonsører og deres tilknyttede byråer ikke er oppmerksomme på hvilke muligheter som foreligger. Her har m.a.o. alle parter et ansvar for å forbedre kommunikasjonen seg imellom.

Jeg lurer virkelig på hvilke innholdsleverandører som har avslått innspill fra Timenes om skreddersøm for potensielle nettannonsører. Det er det faktisk ingen som p.t. har råd til! Kanskje burde Timenes bruke mer tid på å bli kjent med aktørene??"

Hilsen

Tonje S. Wollen,

Media Online

Til toppen