Internett-flink skole hedret

En ungdomsskole-klasse i Kristiansand vant nettrebusløpet i Dataforeningens Operasjon skoleverk.

En ungdomsskole-klasse i Kristiansand vant nettrebusløpet i Dataforeningens Operasjon skoleverk.

Av 77 klasser som deltok på Dataforeningens Operasjon skoleverk, var det Haumyrheia skole i Kristiansand som vant nettrebusløpet med et gjennomsnitt på 260 av 288 oppnåelige poeng. Skullerud imponerte på individuell basis, med et team som fikk full score og også hadde den beste eBorger-klassen.

Statssekretær Bjørn Haugstad i Undervisningsdepartementet overrakte Haumyrheia en prosjektør som premie for innsatsen. Det skjedde "virtuelt" via en videokonferanse mellom Oslo og Kristiansand. I forbindelse med utdelingen sa Haugstad at IKT-arbeidet i skolen skal ha høy prioritet i årene fremover.

- Vi er i startfasen med et eget program for digital kompetanse som skal gå fram til 2008. Det vil i hvert av disse årene bli avsatt betydelige midler, både til utstyr og opplæring. Jeg tror konkurranser som denne an skjerpe interessen for dette viktige arbeidet, sa Haugstad.

Mange av deltakerne i Operasjon skoleverk imponerte med sine kunnskaper om bruk av Internett. De 48 oppgavene har en høy vanskelighetsgrad. Et team greide likevel full pott. Det var Eirik Grytli og Kristian Haavik i klasse 9A ved Skullerud skole i Oslo som planket inn 288 av 288 mulige poeng, et resultat få voksne vil kunne gjøre etter dem. Skullerud klasse

9B fikk også det beste gjennomsnittet i eBorger-testen.

IT er blitt ”den fjerde basiskunnskap”, og Dataforeningen er opptatt av at elevene kommer ut av skolen med solide kunnskaper om hvordan teknologien kan brukes til å skaffe konkurransefortrinn i "kunnskapssamfunnet".

Operasjonen er en årlig temadag der IT står i fokus. Opplegget er tilpasset nivå for niende klasse i ungdomsskolen. En viktig del av temadagen er den landsomfattende nettrebuskonkurransen. I dette rebusløpet jobbes det i team på to og to elever, og hensikten er å bruke Internett til å finne svarene på en rekke oppgaver.

Til toppen