Internett-fusjonen granskes

Telenor dominanse i markedet for privat internettaksess skal granskes. Det bestemte Konkurransetilsynet seg for i dag. Telenor overtar fra nyttår Schibsted Netts aksesskunder. Da intensjonsavtalen mellom de to selskapene ble offentliggjort 8. november hadde de to selskapene tilsammen 90.000 kunder, som er vel 80 prosent av markedet.

Telenor dominanse i markedet for privat internettaksess skal granskes. Det bestemte Konkurransetilsynet seg for i dag. Telenor overtar fra nyttår Schibsted Netts aksesskunder. Da intensjonsavtalen mellom de to selskapene ble offentliggjort 8. november hadde de to selskapene tilsammen 90.000 kunder, som er vel 80 prosent av markedet.

Det er med hjemmel i Konkurranseloven at Konkurransetilsynet vil vurdere saken. Loven gir tilsynet fullmakt til å gripe inn mot bedriftskjøp dersom tilsynet finner at kjøpet vil føre til eller få en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål om bruk av samfunnets ressurser.

Samarbeidavtalen mellom Telenor Plus og Schibsted Nett ble offentliggjort med brask og bam den 8. november. Fadderne bak avtalen, Telenor Plus sin administrerende direktør Peter Pay og styreformann i Schibsted Nett, Birger Mangus har dermed fått seg et lite skudd for baugen midt i julestria.

- Partene er orientert om at vi tar opp dette som en sak, sier førstekonsulent i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle til digi:tele.

Han sier at tilsynet i første omgang har konstatert at Telenor Online blir en dominerende aktør i markedet. - Neste skritt er å konkakte andre aktører i markedet for å få deres uttalelser til oppkjøpet og hvilke planer de selv har nå.

Konkurransetilsynet må gjøre et vedtak i saken innen 6 måneder etter at en endelig avtale ble gjort.

Til toppen