Internett-helt hardkodet i datavirus

EFF-gründer John Gilmore avviser prinsipielt antispam som sensur. Nå er hans mailserver hardkodet i et spammende datavirus.

Viruset det gjelder er kjent som Yaha eller Valscr, og dukket opp i forbindelse med Sankt Valentins dag. Emnefeltet lyder slik: "Melt the Heart of your Valentine with this beautiful screen saver", og vedlegget heter "valentin.scr".

Når offeret klikker på vedlegget, sendes viruset videre til alle e-postadresser hentet fra alle tenkelige kilder på den lokale harddisken. For å komme rundt spamsperrer hos offerets e-posttjener, er Yaha hardkodet til å velge mailserver fra en egen liste på 25 servere. Blant disse er serveren Toad.com til den kjente EFF-gründer, forkjemper for ytringsfrihet, matematiker, kryptograf og personvernaktivist John Gilmore.

(For en fullstendig liste over disse mailserverne, se Symantecs beskrivelse av Yaha.)

De fleste av de 25 mailserverne Yaha har valgt ut, befinner seg i land som Kina, Korea, Taiwan og Peru. Toad.com er antakelig med på listen fordi John Gilmore har markert seg som nærmest prinsipiell motstander av tiltak mot spam.

Det skjedde i fjor sommer, da Gilmore la ut en klage mot sin internettilbyder, Verio, på sin hjemmeside. Poenget var at Toad.com var innstilt slik at mailserveren videreformidlet enhver e-postmelding uavhengig av hvor den ble sendt fra, og uansett hvor mange e-postmeldinger en enkelt adresse sendte. Verio ville pålegge Gilmore å legge inn sperrer, for å hindre massespredning av uønsket e-post, enten det var utløst av virus eller markedsførere.

I Gilmores ideelle verden, er dette uhørt sensur. Han la all sin status som Internett-helt inn på å slå tilbake. Verio ga seg, mot en forsikring av at Gilmore ville legge inn en beskjeden form for trafikkregulering. I praksis er Toad.com åpen for fri bruk fra alle og enhver. Siden ingen ønsker å sperre mot e-post fra EEF-gründeren, er Gilmores åpne mailserver en trygg ressurs for Yaha og andre former for ondsinnet kode.

Gilmore har ennå ikke tilkjennegitt noen reaksjon på dette forholdet, som nok en gang illustrerer hvordan absolutte idealer står og faller på sin egen grunnleggende og hensynsløse naivitet.