Internett-helt på høyt nivå i FN

En av Internettets store helter, Vint Cerf fra WorldCom og Global Internet Project, er blant næringslivslederne som deltar på høynivåsegmentet i FNs IT-konferanse.

En av Internettets store helter, Vint Cerf fra WorldCom og Global Internet Project, er blant næringslivslederne som deltar på høynivåsegmentet i FNs IT-konferanse.

Vint Cerf er blitt betegnet som "Internettets far" for sin oppfinnelse av TCP/IP, protokollen som i dag er ensbetydende med Internett. Han er også kjent for sitt langvarige engasjement for å spre Internett-aksess til alle, og for ordninger som kan sikre en markedstilpasset og regjeringsfri regulering av verdensveven. Hans viktigste artikler og innlegg publiseres fortløpende på forumet "Cerf's Up" på nettstedet til WorldCom der han fungerer som visepresident for Internett-arkitektur- og teknologi.

Cerf er medlem av en liten gruppe internasjonale næringslivsledere kjent som Global Internet Project (GIP). Prosjektet ble i sin tid stiftet av tidligere Netscape-gründer Jim Clark, og ledes i dag av den sentrale Internett-ansvarlige hos IBM, John Patrick. Blant de øvrige selskapene som er representert i GIP er AT&T, British Telecom, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Fujitsu, GTE, Mitac, Nokia, Sony, Teleglobe og Telstra. Målet med GIP er å sikre Internett fortsatt vekst, også til befolkningen i utviklingsland, og bidra til en ny form for internasjonal regulering av nettet, som skal være markedstilpasset og mest mulig fri for innblanding fra nasjonale regjeringer.

Cerf deltar på høynivåsegmentet i konferansen som FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) gjennomfører i New York med fokus på utvikling og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Innbydelsen gjenspeiler nye takter i FN-systemet, som generalsekretær Kofi Annan er opphav til. Annan er av den oppfatning at en ny verdensorden betinger et nært og institusjonalisert samarbeid mellom nasjonale regjeringer, internasjonale organisasjoner og internasjonale selskaper.

Blant de øvrige internasjonale næringslivslederne som er invitert til ECOSOC-konferansen finner vi:

 • Check Point Software ved Steven Schoenfeld
 • Nortel Networks ved Bob Gaughan
 • Compaq ved Jeff Lynn
 • Hewlett-Packard ved Anne Livermore
 • Lernout & Hauspie ved Gaston Bastiaens
 • Dell ved Rosendo Parra
 • Trend Micro ved Daniel Schrader
 • Nokia ved Veli-Pakka Niitamo
 • Telekom Indonesia (representantens navn er ikke oppgitt)
 • Development Bank of Southern Africa ved Jay Naidoo (tidligere kommunikasjonsminister i Sør Afrika)
 • Sun Microsystems ved John Gage
 • Bell Laboratories ved Arun Netravali

Les mer om ECOSOC-konferansen:


Norge kritiserer telebyråkrati i u-land
Feilslått politikk torpederer IT som utjevningsfaktor
FN-møte vil bygge ned IT-skillet

Til toppen