- Internett ingen trussel for NTB

- Norsk Telegrambyrå ser ikke Internett som noen trussel. Det sier Arne Børcke i NTBs Pressemeldingstjeneste (PRM) til digi:media.

- Norsk Telegrambyrå ser ikke Internett som noen trussel. Det sier Arne Børcke i NTBs Pressemeldingstjeneste (PRM) til digi:media.

- Jeg har ingen kommentar. Vi bare konstaterer det og tar det til etteretning, sier Arne Børcke i PRM etter at Statistisk Sentralbyrå nå har sagt opp avtalen med pressemeldingsbyrået.

Fra 1. mars skal SSB distribuere sine pressemeldinger selv med hjelp av Internett og telefaks. Børcke ser likevel ikke Internett som noen stor trussel for NTB fremover.

- Nei, vi gjør ikke det. For ett år siden var vi litt usikre på denne utviklingen, men i dag ser vi ikke dette som noen trussel. Bortsett fra Statistisk Sentralbyrå har vi ikke mistet andre kunder til Internett, sier Børcke.

Han trekker parallellen fra dagens teknologiske utvikling ti år tilbake i tid, da telefaksen begynnte å gjøre seg gjeldende i avisredaksjonene.

- På slutten av 80-tallet var telefaksen en nyttig formidlingsform, men ved overgangen til 90-tallet flommet faksmaskinene i redaksjonene over. Aviser måtte etterhvert skrive brev til departementer og direktorater og be om å bli strøket av fakslistene.

I floden av informasjon som i dag strømmer inn over redaksjonene, har derfor NTB en fordel som varemerke, mener Børcke. Mens mange av telefaksene går ulest i papirkurven, er pressemeldingene fra NTB noe vaktsjefene kan forholde seg til. En annen fordel NTB har i kampen om oppmerksomhet, er at NTBs pressemeldinger faktisk havner hos vaktsjefen.

- Vi ser derfor Internett som et supplement til våre tjenester. Det er et nyttig verktøy dersom det brukes riktig, men det er viktig å se mediet begrensninger, i den iveren etter teknologi som finnes i dag.

Til toppen