Internett-kafé får "antidop-tilskudd"

Internett-kaféen Ea på tettstedet Straumen i Inderøy kommune er tildelt 150.000 kroner i tilskudd fra Rusmiddeldirektoratet.

Internett-kaféen Ea på tettstedet Straumen i Inderøy kommune er tildelt 150.000 kroner i tilskudd fra Rusmiddeldirektoratet.

- Dette var et være eller ikke være for oss! Vi har vært mer eller mindre konkurs siden vi åpnet i august, så dette kom svært godt med, sier en jublende glad Aud Holmern til Trønder-Avisa. Holmern er en av drivkreftene i dugnadsgjengen bak Internett-kaféen.

Og pengene skal få bein å gå på, lover Holmern: Foruten investeringer på nytt inventar, skal det endelig bygges toalett tilrettelagt for funksjonshemmede, forteller hun.

Mange har forsøkt å opprette Internett-kaféer, ikke minst i hovedstaden, men få har lykkes kommersielt. Målsettingen for Ea - som ligger i en kommune med bare vel 5000 innbyggere - er like fullt å oppnå balanse på driftssiden slik at stedet om kort tid kan drives uten offentlig støtte.

- Det skal vi klare, men det er avhengig av at vi får flere brukere i alle aldre, innser Holmern, som overfor Trønder-Avisa opplyser at mange ungdommer bruker stedet jevnlig. Dessuten har den lokale pensjonistforeningen månedlige møter på Internett-kaféen, som helt og fullt drives på dugnadsbasis. Foreløpig har det ikke vært noe problem å fylle de ni vaktene i uka med gratis arbeidskraft.

Dugnadsgjengen vurderer de 150.000 tilskuddskronene fra Rusmiddeldirektoratet som en anerkjennelse.

- Det viser at noen har virkelig tro på dette konseptet, mener Tore Huseth.

Til toppen