Internett-kapasiteten øverst på 1999-agendaen

Ifølge en amerikansk undersøkelse som offentliggjøres mandag, vil den største utfordringen for selskaper i data-, tele- og kabelindustrien i 1999 være å øke Internetts hastighet og kapasitet raskt nok. Trafikken dobles nemlig hver hundrede dag.

Undersøkelsen, The PricewaterhouseCoopers sin "Technology Forecast: 1999", skal etter planen offentliggjøres i

dag. Ifølge Reuters anser den at behovet for båndbredde - det vil si kapasiteten til raskt og effektivt å overføre tale, video og

data - vil være den viktigste teknologiutfordringen i 1999.

- Både telefon-, kabel- og satellittselskapene kjemper om å bli konsumentenes utvalgte båndbreddeleverandør, sier Michael

Katz, talsmann for PricewaterhouseCoopers globale teknologisenter til Reuters.

- Disse tilbyderne vil bli utfordret av at prisen de kan ta for båndbredden, samtidig som etterspørselen vil gå opp. Leverandørene håper at trafikken øker fortere enn prisene går ned, sier Katz.

Fortsatt konsolidering av telemarkedet vil ifølge undersøkelsen føre til at det i år 2002 vil finnes fire eller fem globale

leverandører i tillegg til opptil 4000 nasjonale og regionale nisjeaktører.

Katz mener at elektronisk handel er et godt eksempel for behovet for økt båndbredde.

- Handel over Internett kan ta frustrerende lang tid, men økt båndbredde kan berike handleopplevelsen.

I mellomtiden vil teknologien fortsatt forbedres samtidig som kostnadene synker. Økt konkurranse vil ikke bare framtvinge

konsolideringer, men også drive prisene enda mer nedover i 1999. Dette gjelder ikke minst på markedet for konsument-PC-er hvor en PC til 1000 dollar ble ansett som fantastisk billig for ett år siden. IBM og andre PC-produsenter

leverer nå PC-er til 500-600 dollar. Denne lave prisen fører til at brukere som tidligere ikke har vurdert å kjøpe seg PC,

nå kaster seg på dette toget.

Til toppen