Internett kutter kraftkurtasje

Nordisk Krafthandlerforening har lansert et nytt pris- og handelssystem på Internett med den hensikt å redusere medlemmenes utgifter til meglerkurtasjer. Meglerne, på sin side, tar situasjonen med stoisk ro og kan ikke se at nettsatsingen truer deres inntektsgrunnlag.

Nordisk Krafthandlerforening lanserte i sommer første versjon av et Internett-basert pris- og handelssystem. Nettversjonen hadde imidlertid en rekke svakheter og ble ingen stor suksess. Nå prøver foreningen seg igjen med en ny og forbedret versjon av systemet, utviklet av Orion Systems.

Systemet er beregnet for kjøp og salg av langsiktige derivatkontrakter, og er i første rekke et middel for krafthandlerne for redusere transaksjonskostnader ved handel av større kontrakter.

For å benytte seg av tjenesten betaler aktørene et engangsgebyr på 25.000 kroner som går med til å dekke utvikling og drifting av systemet.

- For meglerne er dette selvfølgelig negativt, men noe av hensikten er nettopp å redusere medlemsbedriftenes totale transaksjonkostnader, sier formann i Nordisk Krafthandlerforening, Carsten Dovland, til digi.no. Dovland som til daglig jobber som handelssjef i Hydro Energi forklarer at 20 aktører allerede har sagt ja til å benytte seg av tjenesten, og at potensialet for bransjen er stort.

- Tatt i betraktning at omtrent 80 prosent av terminkontraktene handles utenom den nordiske kraftbørsen Nordpool, ligger det store innsparingsmuligheter for krafthandlere. I løpet av de to ukene nettjenesten har vært tilgjengelig, har Hydro Energi allerede omsatt 350 GWH over nettet, sier Dovland.

Også hos krafthandleren Drammen Kraftomsetning ser man muligheter for innsparing ved å handle over nettet, selv om selskapet hittil ikke har benyttet seg av den nye tjenesten.

- Vi prøvde den gamle versjonen, men denne hadde flere mangler. Dersom den nye versjonen fungerer godt er det klart at dette er svært uheldig for meglerstanden, sier Sigbjørn Seland i Drammen Kraftomsetning. Han presiserer imidlertid at forutsetningen er at den nye tjenesten ikke øker likviditeten i markedet, men dette er ifølge Seland lite trolig.

Til tross for krafthandlernes optimisme er det liten bekymring å spore hos meglerne, som mener totaleffekten av nettjenesten ikke nødvendigvis går i meglernes disfavør.

- Vi har ikke satt oss så mye inn i problemstillingen, men intrykket mitt er at dette er handler vi likevel ikke ville fått, sier administrerende direktør i Skandinavisk Kraftmegling, Ragnar Ottosen, til digi.no.

Hos CBF Energimegling er holdningen at den nye internettjenesten er positiv, og selskapet tror tjenesten på mange måter kan øke bruken av meglere.

- En ny markedsplass vil trolig øke transaksjonsvolumet i markedet. Tregheter i Internett-systemet vil dessuten gjøre det mulig å handle gjennom megler for så å selge over nettet med gevinst, sier megler og medeier i CBF, Bjørn Syslak, til digi.no. Han legger til at adskillige forsøk på å automatisere meglertjenester så langt har vist seg å mislykkes, og at meglernes rolle som informasjonsformidler ikke kan bli ivaretatt av en automatisk Internett-tjeneste.

Til toppen