Internett kutter miljøutslippene

Internett-teknologi og særlig nettmøter er miljøvennlig, mener miljøstiftelsen Grip.

Internett-teknologi og særlig nettmøter er miljøvennlig, mener miljøstiftelsen Grip.

I Norge utgjør tjenestereiser 55 prosent av alle flyreiser.

- Hvis ansatte bare i regjeringskvartalet reduserer flyreisene med ti prosent året, vil det spare miljøet for 160 tonn CO2 og budsjettet for 3,2 millioner kroner, sier rådgiver Martin Standley i miljøstiftelsen Grip, som er en enhet under Miljøverndepartementet.

Videokonferanseutstyr kan være en viktig brikke for GRIP i få ned klimautslipp. 2004 var et rekordår for salg av videokonferanseutstyr. Og omsetningen vil øke med 20 prosent både i år og til neste år, konkluderer Handelsbanken Capital Markets i en ny rapport.

Bruk av videokonferanseutstyr vil dessuten bli mer nyttig etterhvert som bedriftene får raskere Internett. I dag har hvert tredje norske foretak en kapasitet på 2 Mb/s på linjene sine. For tre år siden hadde bare hver femte så rask linje, skriver Newswire.

- Det vil også gjøre det vanligere å ha nettmøter direkte via egen PC, mener Standley.

I dag har hvert tredje norske foretak en kapasitet på 2 Mb/s på linjene sine. For tre år siden hadde bare hver femte så rask linje.

26. april arrangeres miljøkonferansen Grip forum 2005 i Oslo. Der rettes søkelyset blant annet mot de store innsparingene som ligger i å møtes elektronisk i stedet for å sette seg på flyet.

Billedtelefoni, webkamera og dokumentdeling vil revolusjonere folks møtevaner, mener arrangøren av Grip forum 2005. Dokumentdeling betyr at flere personer kan jobbe i samme dokument samtidig selv om de sitter på forskjellige steder.

Prisene på interaktive møter stuper etter hvert som internettlinjene blir raskere og bedre. De nye og billigere PC-løsningene gjøre det mindre skremmende å ta møtet digitalt.

Norske Tandberg er storprodusent av utstyr til videokonferanser og har nærmere en tredjedel av verdensmarkedet.

Norge er et foregangsland når det gjelder å anskaffe videokonferanseutstyr. Utstyret for et par år tilbake var både vanskelig å bruke og dertil upålitelig.

– Sånn er det ikke lenger. Det er like lett som å bruke en telefon eller et fjernsyn. Du tar tak i fjernkontrollen og trykker på en knapp, sier Europa-sjef Yngve Nygård i Tandberg.

Til toppen