Internett med 2,4 gigabits pr sekund

Den neste generasjonen av Internett vil gjøre et kraftig sprang fremover når det amerikanske Abelene-nettverket åpnes denne måneden. Nettverket skal til slutt knytte sammen 150 universiteter med en hastighet på minst 2,4 gigabits per sekund.

Den neste generasjonen av Internett vil gjøre et kraftig sprang fremover når det amerikanske Abelene-nettverket åpnes denne måneden. Nettverket skal til slutt knytte sammen 150 universiteter med en hastighet på minst 2,4 gigabits per sekund.

Internett slik de fleste av oss kjenner det, er på vei til å bli overbelastet. Det vil si, det er ikke nok båndbredde igjen til at nye og båndbreddekrevende tjenester vil fungere tilfredsstillende. Derfor har forskere over hele verden satt igang prosjekter for å teste et kraftigere alternativ, men også for å finne nye bruksområder av et så kraftig nettverk.

Abilene-prosjektet i USA er trolig det mest omfattende, Internett2-relaterte prosjektet som foregår nå. Abilene-nettverket vil ifølge PC Week Online fungere som et stamnett for Internett2 og vil bestå av over 20.000 kilometer med optisk fiber, samt rutere, svitsjer og annet nødvendig utstyr. Nettverket skal i første omgang ha en båndbredde på 2,4 gigabits per sekund og skal koble sammen omtrent 50 universiteter og tre private bedrifter. Den 24. februar skal den første delen av nettverket være ferdig, kun 10 måneder etter at prosjektet ble startet. Det vil da demonstreres i Washington, blant annet gjennom eksempler på video med kringkastingskvalitet, distribuert datamining i terabyte-klassen og telemedisin.

Etterhvert skal nettet knytte sammen 150 undervisningsinstitusjoner med en båndbredde på 10 Gbps.

Abelene-nettverket skal brukes til å forske på en rekke tekniske problemer forbundet med høyhastighetsnett. Dette inkluderer båndbreddebegrensninger, tjenestekvalitet og sikkerhetsfaktorer som hjemsøker dagens offentlige Internett. Blant annet er det et mål å gjøre Internett like utbredt og pålitelig som dagens telefonnett.

Store deler av utstyret som brukes i nettverket stammer fra Cisco Systems og Qwest Communications.

Men også andre Internett2-prosjekter er på gang. IBM annonserte mandag Internet 2 Distributed Storage Infrastructure (I2-DSI). Dette er et initiativ konstruert for å støtte avanserte bruksområder som sanntids kringkasting og video. I2-DSI skal gjøre det mulig for forskere å bestemme den mest effektive kombinasjonen av nettverkstrafikk og lagring for å levere innhold over Internett og samtidig sikre tjenestekvaliteten.

Som en del av denne innsatsen håper forskerne på å utvikle avanserte bruksområder for å tilby geografisk spredte nettverksbrukere med intelligent lagrede kopier av digitalt innhold med store båndbreddekrav. Tilgjengeligheten av slik "offentlig lagring" i nettverket skal gi bedre ytelse en det som er mulig i dagens nettverk.

I første omgang vil man benytte IBMs Web Cache Manager-ere som lagring. Disse maskinene har en lagringskapasitet på nesten 6 terabytes. Maskinene vil installeres ved 5 undervisningsinstitusjoner i USA som har høyhastighets stamnettilknytning.

Også i Norge foregår det forskning på Internett2, men i mye mindre skala.

Ifølge Tore Solvar Karlsen, forsker ved Norsk Regnesentral, foregår det et par tre prosjekter som sammen med Uninett har bygget opp en infrastruktur som passer under Internett2-hatten. Primært forskes det på bruksområder av Internett2. Men prosjektene er beskjedne, og arbeidet går for tiden temmelig sakte framover. Minst ett prosjekt er allerede nedlagt. Mesteparten av aktiviteten ser ut til å dreie seg om det nordiske Nordunet2.

Nordunet2-programmet retter spesiell fokus mot et begrenset antall bruksområder som for eksempel gruppekommunikasjon, et nordisk digitalt bibliotek, IT-basert undervisning og telemedisin.

Til toppen