Internett mer lest enn aviser og blader

20 prosent av medietiden vår brukes på Internett, mer enn aviser og magasiner til sammen.

En undersøkelse foretatt av de største bransjeaktørene gjennom EIAA (European Interactive Advertising Association) viser at vi bruker en femtedel av medietiden på Internett.

Det betyr at Internetts andel har økt med 100 prosent fra i fjor. Da utgjorde nettbruken ti prosent av europeeres mediebruk.

– Det er grunn til å tro at bruk av nettet som kommunikasjonskanal og for å holde seg oppdatert på nyheter er viktige faktorer for denne veksten, sier daglig leder Benedikte Løvdal i MSN Norge i en pressemelding.

MSN er medlem av EIAA.

Den pan-europeiske organisasjonen for interaktiv markedsføring, EIAA, har foretatt undersøkelsen gjennom 7000 tilfeldige telefonintervjuer blant respondenter i Norge, Sverige Danmark, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Belgia og Nederland. Intervjuene ble foretatt i september og oktober i år.

42 prosent av europeiske nettbrukere er online syv dager i uken. Det kommer også frem av undersøkelsene at folks nettbruk fører til kjøp av varer i fysiske butikker. Den økte nettbruken skyldes ifølge deltakerne i undersøkelsen, at de finner relevant informasjon og at de har stor valgfrihet.

Undersøkelsen plasserer Internett foran både magasiner (8 prosent) og aviser (11 prosent) når det gjelder europeeres mediebruk. De bruker 30 prosent av medietiden sin på å lytte til radio, mens tv fortsatt er det mediet folk bruker aller mest tid på.

Tv-titting tar 33 prosent av folks medietid, både i Norge og i resten av Europa, men ifølge EIAAs undersøkelser oppgir 35 prosent av nettbrukerne at de bruker mindre tid til å se på tv nå enn de gjorde før de fikk tilgang til Internett. Tallet er litt høyere i Norge, der 39 prosent oppgir at de ser mindre på tv nå.

Blant det økte antallet europeiske nettbrukere, oppgir 42 prosent at de er online hver eneste dag, og én av ti sier de bruker mer enn 25 timer i uken på nettet.

Les mer om: