Internett mot miljøsyndere

Det er ikke bare portaler og e-handelsteder som får mange sideoppslag. The Chemical Scorecard er en svært populær tjeneste som identifiserer miljøgifter i ditt nabolag. Tjenesten er et godt eksempel på samfunnsnyttig bruk av internett som Statens Forurenstilsyn burde la seg inspirere av.

I over et tiår har det eksistert lovgivning som gir amerikanere rett til informasjon om og innsyn i hvilke miljøtrusler som omgir dem. I praksis har den byråkratiske behandlingen av denne informasjonen vært så omstendelig at kun iherdige journalister eller miljøaktivister har brydd seg med å skaffe denne tilveie. Nå har nettstedet The Chemical Scorecard (se lenke til nettstedet i margen til høyre) forandret dette over natten.

På den andre siden av Bay Bridge ligger industribyen Oakland, USAs nest største industrihavn og lokalt senter for miljøforurensende industri og raffinerier. Det er kanskje ikke så rart at det nettopp er Oaklands avdeling av The Environmental Defense Fund (EDF) som har utviklet tjenesten. Ett år og 1 millioner dolar i utviklingskostnader er brukt på å utvikle denne avanserte tjenesten. Scorecard integrerer miljødata fra mer enn 150 offentlige databaser og baserer seg blant annet på lovpålagte utslippsdata fra mer enn 17 000 anlegg over hele USA.

Scorecard gjør miljøinformasjon svært lett tilgjengelig. Tast man inn egen ZIP-code (postnummer) og får man en komplett oversikt over lokale forurensningskilder. Ved å slå opp på 94109, som er min ZIP-code, fikk jeg opp en liste der McGuire Furniture toppet listen, fulgt av San Francisco Dry Dock, og Glidden Company med US Mint på fjerdeplass. Et klikk på US Mint og jeg har tilgang til alle mulige data og statistikker om hvilke typer utslipp som stammer fra denne lokale myntpressen og i hvilken grad disse er farlige eller ufarlige. Ikke uventet er det utslippet av nikkel og kobber som gjør størst grunn til bekymring. Et kart gir meg presis lokalisering av fabrikken. Det er også mulig å få frem en rekke ulike typer statistiker på kryss og tvert av datamaterialet eller bruke et interaktivt kart for å navigere seg frem til informasjonen.

Tjenesten har vist seg å være svært populær; den mottok nesten 1,3 millioner sideoppslag første dag den ble lansert med kraftig annonsering i Yahoo og på AOL. Fortsatt er det mer enn 1/2 million sideoppslag hver dag. Nettstedet er ikke bare tiltenkt rollen som superinformatør når det gjelder miljøutslipp. Den skal også oppfordre til handling.

Det ligger en rekke gode tips på hvordan man kan aktivere seg i kampen mot miljøsynderne og man trenger ikke lenger gå i demonstrasjonstog eller lenke seg til fabrikkpipa for å gjøre sin mening kjent. Klikk i stedet på et ferdig utfylt protestbrev og send dette via gratis fax til riktig person på fabrikken man vil protestere mot. Scorecard er med andre ord også en interaktiv utgave av Bellona eller Naturvernforbundet. En kikk på SFT sine nettside blir en nedtur etter å ha surfet rundt med Scorecard.

Til toppen