Internett og kjønn på Humaniora-dagene

Humaniora-dagene til Universitetet i Oslo handler også om internettet. Bl.a. stiller Dagny Stuedahl spørsmålet: Hva skjer når identitet og kjønn skal uttrykkes fristilt fra kroppen?

Humaniora-dagene til Universitetet i Oslo handler også om internettet. Bl.a. stiller Dagny Stuedahl spørsmålet: Hva skjer når identitet og kjønn skal uttrykkes fristilt fra kroppen?

Stuedals foredrag holdes på kvinnedagen 8. mars, og heter Kjønn og identitet på nettet. Programformuleringen utdyper dette slik: "På internettet er tradisjonelle uttrykk som utseende, kroppsspråk, stemme og rollespill eliminert. Identitet og kjønn uttrykkes i skrift og i tegn, noe som gir nye muligheter for både lek og eksperimentering. Dette har betydning for vår tenking rundt identitet og selvforståelse, som har til nå tatt utgangspunkt i fysisk fremtoning i ansikt-til-ansikt møtet. Den skriftlige kommunikasjonsformen på internett baserer seg på symbolsk fremstilling av identitet og kjønn. Hvordan kan den elektroniske kjønnsidentiteten gi oss ny forståelse av kjønn?"

To andre foredrag tar opp samfunnsmessige problemstillinger. Fredag ettermiddag er Terje Rasmussen opptatt av Demokrati og ny kommunikasjonsteknologi. Programmet forteller følgende: "Tilkomsten av nye medier påvirker den offentlige samtalen på ulike måter. Foredraget tar utgangspunkt i forståelsen av offentligheten som demokratiets grunnlag, og diskuterer digitale mediers bidrag og utfordringer til offentlighetens temaer og deltakere." Seinere samme dag stiller Tron Øgrim spørsmålet: Hva skjer med demokratiet når ord blir gratis? Svaret knytter sammen emner som kopiering, internett og økonomi.

Humaniora-dagene har eget websted med alle opplysninger om tider og steder, og en rekke ikke-internett-pregede arrangementer. Webstedet nytter en avansert "frames"-løsning, og viser at humanistene ikke viker for vår tids teknologiske utfordringer.

Til toppen