Internett øker klart mest på annonsering også i 2001

Norges 100 største annonsører forteller nå hvilke planer de har for bruken av sine markedsføringskroner for 2001. For de fleste medier er signalene til å deppe over, men nettavisene kan smile.

Interesseorganisasjonen for 100 av landets største annonsører, Norske Annonsørers Forbund (ANFO), har spurt sine medlemmer om hvor mye de skal annonsere for i 2001 og hvilke medier de akter å bruke markedsføringskronene i.

Hovedkonklusjonen er at det totalt sett ligger an til en beskjeden vekst i markedsinvesteringene på omlag halvannen prosent fra 2000 til 2001. Holdt opp mot en forventet prisstigning i år på tre prosent betyr det en netto nedgang i markedsinnsatsen fra i fjor til i år blant Norges 100 største annonsører.

ANFO-direktør Bjørn F. Hauge skriver i en pressemelding at årets ANFO-undersøkelse avdekker store omdisponeringer i annonsørenes budsjetter sammenliknet med i fjor.

Undersøkelsens store vinner er Internett, som vil få en vekst på godt over tolv prosent, mens investeringer til sponsoraktiviteter går klart ned.

- I et stadig tøffere marked veier annonsørene hver krone før de investerer den. Innen sponsor-markedet har det vært altfor vanskelig å måle effektene av den satsingen man gjør, sier Hauge, som har ett råd til sponsorbedriftene:

- Mål effekten heller enn eksponeringene. Om sponsorbedriftene ikke kan dokumentere at investeringene er lønnsomme for annonsørene, vil de få en stadig mindre del av budsjettene, sier ANFO-direktøren.

Også i 2001 er det slik at etermediene, med fjernsynet i front, vil få den største andelen av annonsekronene, etterfulgt av dagsavisene. Avisene vil ifølge ANFO-undersøkelsen kunne regne med en samlet økning i annonseinntektene på 0,2 prosent fra i fjor til i år, noe som faktisk betyr en reell nedgang dersom en regner med en forventet årlig prisstigning på tre prosent.

For de enkelte medier spår ANFO følgende
utvikling i 2001 sammenliknet med året før
MEDIUM PROSENTVIS VEKST 2001
Aviser +0,2%
TV +5,2%
Ukeblader/magasiner +2,0%
Radio +6,9%
Boards +8,6%
Kino +4,0%
Fagblader +7,0%
DM/katalog +7,0%
Internett +12,2%
Les også Media.com Interactives
svært så optimistiske prognoser
for annonsemarkedet 2001:
Norsk nettannonsering spås rett til himmels
Til toppen