Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Internett passerer ukebladene

Nordmenn bruker fortsatt TV, avis og radio mest, men for første gang passerer Internett ukebladene i medielandskapet, skriver Aftenposten.

Digitoday Vaktsjef
28. des. 2000 - 10:06
Nordmenns totale medieforbruk har stagnert. Og det er yngre mennesker, mellom 8 og 24 år, som er de flittigste forbrukerne. Det viser ferske tall fra MMI-undersøkelsen "Mediedøgnet", som kartlegger vår bruk av ulike typer medier gjennom et døgn, skriver Aftenposten.


Den gjennomsnittlige norske mediebruker over 15 år bruker 6 timer og 26 minutter på alle typer medier i løpet av et normaldøgn. Det er på nivå med fjoråret, men nesten en halv time mindre enn i rekordåret 1997.


Ifølge Aftenposten er det Internett som gjør at kurvene for medieforbruk ikke peker nedover i år. Nettet besøkes regelmessig av hver fjerde nordmann - en økning på omlag 50 prosent i forhold til i fjor. I snitt bruker nordmenn 19 minutter av sitt mediedøgn på verdensveven - nær en dobling fra 1999.


76 prosent av nordmenns mediebruk går med til etermediene - TV, radio og Internett, mens trykte medier utgjør 15 prosent. Andre medier, deriblant musikk, står for de øvrige 9 prosent, skriver Aftenposten.


Ikke overraskende beholder fjernsynsapparatet grepet om folk flest: 9 av 10 nordmenn over 15 år ser på TV i løpet av mediedøgnet. I snitt ser Ola og Kari på TV i 165 minutter hver eneste dag, skriver avisen.
Les mer om: