Internett-porno kan koste deg jobben

En mann i Bergen har mistet jobben sin blant annet for å ha lastet ned store mengde porno - selv om dette er ikke ulovlig ifølge straffeloven.

Selv om det er lov å se på porno, kan det bli dyrt. For ser du på Internett-porno på jobben, kan du bli arbeidsløs. Regelverket er uklart, men en oppsiktsvekkende dom i Bergen understreker arbeidsgivers rettigheter til å sparke ansatte som blir knepet.

En IT-ingeniør ved Universistet i Bergen tapte saken han hadde anlagt mot Universitet for å få tilbake sin jobb. Bergen Byrett har dømt mannen både etter straffeloven og tjenestemannsloven for å ha lastet ned og oppbevart pornografi, skriver Bergens Tidende.

Her kan du lese mer om dommenMannen har i tillegg lastet ned og oppbevart noe barneporno. For dette og oppbevaringen av "vanlig" pornografi fikk han en betinget påtaleunnlatelse. Dette til tross for at det ikke er ulovlig å laste ned og oppbevare det mange vil kalle "vanlig" porno.

Mannen fikk heller ikke igjen jobben, for arbeidsgiver har rett til å si deg opp dersom du misbruker utstyr og bryter avtaler om bruk av dette. Etter en lang ringerunde i departementene, får digi.no bekreftet dette.
Ikke ulovlig
Straffelovens paragraf 211, B, sier at det er straffbart å utgi, fremby for salg eller leie ut pornografi.

- Det er ikke ulovlig å skaffe seg eller oppbevare pornografi etter straffeloven. Men det er straffbart både å selge, leie, skaffe seg og oppbevare barneporno, sier politiadvokat Elisabeth Berge i Økokrim som påpeker at hun ikke kjenner saken fra Bergen.

Pornografi er definert som bilder/film med "kjønnsorganer i bevegelse".
- Å misbruke arbeidsgivers verktøy til aktiviteter som ikke er jobbrelatert, kan være oppsigelsesgrunn. Det bør dog opplyses om reglene på forhånd, sier Trygve Dahl, seksjonsleder i Direktoratet for Arbeidstilsynet til digi.no.

Dahl bekrefter at misbruk også kan være dataspill, chatting og andre Internett-tjenester som ikke har noe med jobben din å gjøre.

Men i de fleste tilfeller har du ikke noe å frykte, for Datatilsynet har satt opp svært strenge regler for hvordan din arbeidsgiver kan overvåke hva du gjør på Internett.

Det er lov å logge hva de ansatte i en bedrift bruker Internett til, men informasjonen kan bare brukes til dataadministrasjon og sikkerhetsarbeid. Datatilsynet mener datasjefer har lov å bla i logger for å planlegge kapasitetsbehov eller løse problemer. Men ser IT-sjefen at du ofte er inne på www.jobshop.no og leter etter ny jobb eller ser på porno, har han ikke lov å varsle ledelsen.

Ledelsen har ikke adgang til å lete i Internett-logger, verken på din PC eller bedriftens servere. Dette gjelder alle selskaper i Norge, uansett eierforhold og moderselskaper i andre land.

I artikkelen "Ulovlig å lese Internett-logger" kan du lese mer om hva arbeidsgivere og bedrifter har lov og ikke lov til.

Universitetet i Bergen overvåket ikke sine ansatte. Den oppsagte mannen i Bergen ble anmeldt til politiet, trolig for aktivitet rundt barneporno. Etter beslaget fant politiet både den "vanlige" pornoen og de barnepornografiske bildene.
Til toppen