Internett-redaktører akkurat som andre redaktører

Norsk Redaktørforenings oversikt over redaktørlønninger viser at lønningene på Internett ligger høyest. Men statistikken lyver en smule, innrømmer Nils E. Øy.

Norsk Redaktørforenings oversikt over redaktørlønninger viser at lønningene på Internett ligger høyest. Men statistikken lyver en smule, innrømmer Nils E. Øy.

En liten notis i tirsdagens Dagens Næringsliv viser at Internett-redaktører tilsynelatende tjener mer enn redaktører i tradisjonell presse. Gjennomsnittilig redaktørlønn i år er på 520.000 kroner, noe som er en økning på 17,3 prosent i løpet av tre år.

Tallene for Internett-redaktører viser imidlertid at de tjener nesten 100.000 kroner mer, 613.000 i året.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening medgir til digitoday.no at statistikken lyver litt.

Mens det blant Internett-redaktørene dreier seg om et utvalg på 12 personer, er det adskillig flere avisredaktører som er representerte i undersøkelsen til Redaktørforeningen.

- Det dreier seg om papiraviser i alle størrelser og på ulike lønnsnivåer. Det store flertall av redaktørlønningene ligger på et sted mellom 400 og 600.000 kroner, sier han og mener det også er et poeng at det kun dreier seg om nettredaktører i aviser med egne nettredaksjoner.

- Når det gjelder de store, riksdekkende avisene, så ligger nok lønningene mye høyere i de etablerte papiravisene. De får jo over én million i årslønn, mener Øy.

Han tror derfor ikke på noen redaktørlekkasjer fra papir-redaksjoner over til nettredaksjoner på grunnlag av lønnsfristelser.

Til toppen