Internett reddet fra nok et patentkrav

En rett i USA har avvist British Telecoms påståtte patent på hyperlenker. Det blir følgelig ingen lisenspenger fra Internett-tilbydere.

En rett i USA har avvist British Telecoms påståtte patent på hyperlenker. Det blir følgelig ingen lisenspenger fra Internett-tilbydere.

I 1976 søkte det da offentlige britiske Post- og televerket (General Post Office) om patent på ordninger knyttet til informasjonssystemene Viewdata og Prestel, under det nye kryptiske navnet Information handling system and terminal apparatus therefor. Patentet ble innvilget i USA i 1989, og gjort gjeldende til 2006. Det har ikke sammenheng med det såkalte Bellboy-patentet som også nylig er avvist.

Les også

I 1998 gikk British Telecom patentboet fra før teleprivatiseringen, og oppdaget at de hadde noe de kanskje kunne tjene på. Det ble bygget opp en argumentasjon om at det patentet egentlig gjelder, er det som i dag er kjent som "hyperlenker", det vil si at tekst på skjermen inneholder adresser som kan brukes til å bringe andre dokumenter opp på skjermen.

Mot slutten av 2000 ble 20 amerikanske internettilbydere innkalt til forhandlinger for å fastslå størrelsen på lisensavgiften British Telecom mente det hadde krav på. Da ingen tok henvendelsen alvorlig, plukket BT ut Prodigy som motpart i et søksmål.

Les også

Under en innledende runde i mars i år, ble BTs søksmål kraftig svekket fordi dommeren avviste flere av påstandene kontant.

I en endelig avgjørelse fredag, ble resten av søksmålet kontant avvist. Dommeren slo fast at ingen jury kunne tenkes å ville gi den britiske telekomgiganten noen form for medhold. BTs patent beskriver lagring i "en sentral datamaskin", og kan følgelig ikke anvendes på Internett, og siden Prodigy ikke tilbyr annet enn internettilgang, kan ikke dette selskapet være gjenstand for noe søksmål. Dommeren la til at måten informasjon lagres på i Prodigys servere, ikke svarer til beskrivelsene av informasjonslagring i patentsøknaden fra 1976.

BT har ikke kommentert avgjørelsen. Men i tidligere kommentarer gitt til pressen har selskapet talerør ikke greid å skjule sin forlegenhet. I februar i år avviste styreformann Christopher Bland argumenter om at søksmålet var tåpelig, ved å vise til at i USA saksøker alle hverandre hele tiden ("Everyone sues all the time in the States, anyway").

Til toppen