Internett ser ut som en sløyfe

Internett er ikke en haug med jevnt fordelte dokumenter. IBM, Compaq og Altavista har funnet ut at Internett ser ut som en skjortesløyfe.

Studier av Internett har hittil fremstilt det verdensomspennedene nettverket som en jevnt fordelt haug av gamle og nye dokumenter som er krysslenket sammen. Dette viser seg å være feil, viser et fersk rapport fra IBM, Compaq og Altavista.

Studiet viser at store deler av Internett blir brukt lite fordi de er dårlig lenket sammen med andre sider.

Studiet, som har gått gjennom 500 millioner internett-sider, viser at Internett grovt sett kan deles opp i fire deler. Forskerne bak studiet mener derfor at et godt bilde på Internett er en skjortesløyfe med knute, to store vinger og to bånd som går rundt halsen:

Knuten på sløyfen representerer Internetts hjerte. Rundt 30 prosent av internett-sidene er knyttet godt sammen med mange lenker, noe som gjør at de blir mye brukt.

Den ene sløyfevingen er startsider, som lenker ut til andre sider. Den andre vingen er rene informasjonssider med lenker inn, men ikke noen særlig lenker ut. Hver av vingene inneholder 24 prosent av dokumentene på Internett.

Rundt 22 prosent av sidene på Internett ligger i festetrådene på sløyfen og er tilgjengelig fra sløyfen men ikke på knuten i midten. Disse sidene lever mer isolerte liv og blir lite besøkt, både fordi brukere ofte hopper med lenker og fordi mange søkemotorer også leter gjennom lenker og prioriterer sider med mange lenker.

Studiet gir en bedre forståelse av Internett som må tas med når man laget søkemotorer. Blant annet bør søkemotorer legge mindre vekt på hvor mange lenker en side har. Forskerne tror at sløyfemodellen vil beskrive Internett godt i årene fremover selv om antall sider vokser raskt.

Du kan lese hele undersøkelsen her: http://www.almaden.ibm.com/almaden/webmap_press.html

Til toppen