Internett skjerper ulikhetene i samfunnet

En offentlig undersøkelse viser at forskjellen mellom ulike sosiale gruppers tilgang til og bruk av Internett har vokst i USA de siste fire årene.

En offentlig undersøkelse viser at forskjellen mellom ulike sosiale gruppers tilgang til og bruk av Internett har vokst i USA de siste fire årene.

Undersøkelsen heter Falling through the Net: Defining the Digital Divide og er gjennomført av NTIA (National Telecommunications and Information Administration), et organ under USAs handelsdepartement. Den er den tredje i en serie undersøkelser der de amerikanske myndighetene overvåker utviklingen av det nye digitale skillet i samfunnet. Undersøkelsen er tilgjengelig på nettet, se peker nedenfor. De to foregående undersøkelser om det digitale skillet ble offentliggjort i henholdsvis 1995 og 1998, med data for årene 1994 og 1997.

NTIA har brukt offentlige data fra 1998 om 48.000 amerikanske husholdninger for å analysere hvordan tilgang til telefon, PC og Internett fordeler seg etter etnisk tilhørighet, inntekt, utdanning og geografi.

Undersøkelsen viser at selv om tallet på amerikanere med nettilgang har vokst "dramatisk" de siste fire årene, øker avstanden mellom de som har og de som ikke har. Skillene er helt klare i forhold til utdanning, inntekt, etnisk tilhørighet og by/land. Handelsminister William Daley trekker den konklusjonen at det økende skillet mellom ulike grupper og by og land er "alarmerende".

Dette har skjedd siden den forrige undersøkelsen med data fra 1997:

  • Skillet i Internett-tilgang mellom de med høyest og lavest utdanning økte med 25 prosent.
  • Skillet mellom de med høyest og lavest inntekt økte med 29 prosent

I 1994 hadde 27,1 prosent av hvite amerikanere datamaskin hjemme, mot 10,3 prosent av fargede og 12,3 prosent av latinske ("Hispanics"). I 1998 var fordelingen 46,6 prosent av hvite, 23,2 prosent av fargede, og 25,5 prosent av latinske. Skillet mellom hvit og farget har økt fra 16,8 prosentpoeng til 23,4, og mellom hvit og latinsk fra 14,8 til 21,1. Disse skillene er størst for gruppene med lavest inntekt. Man må opp i høyeste inntektsgruppe - over 75.000 dollar i året - før skillene i prosentpoeng mellom de etniske gruppene er mindre i 1998 enn i 1994.

Seksten ganger så mange amerikanere med universitetsutdanning har Internett-tilgang hjemme enn for dem med bare grunnskoleutdanning. Skillet i Internett-tilgang mellom en høyinntektshusholdning i et byområde og en lavinnteksthusholdning på landsbygda er som tjue til en.

For barn i lavinntektshusholdninger er skillet mellom etnisk grupper ekstremt. Her har hvite barn Internett-tilgang tre ganger så ofte som svarte, og fire ganger så ofte som latinske.

Undersøkelsen har lite å si om hvorfor utviklingen er blitt slik. Blant tiltakene som foreslås, er større offentlig satsning på sentre som stiller PC-er med Internett-tilgang til disposisjon for både barn og voksne.

Til toppen