Internett slår TV som informasjonsmedium

Internett er en viktigere informasjonskanal enn TV og radio. Men bøker og dagsaviser klarer ikke nettet å nærme seg- enda. Det viser en amerikansk undersøkelse.

Amerikanere har stor tiltro til informasjonen de finner på nettet. Det viser en studie gjennomført ved Center for Communication PolicyUCLA-universitetet i Los Angeles. Undersøkelsen viser at Internett er en viktigere kilde til informasjon enn TV og radio- blant Internett-brukere. Det skriver ComputerSweden.

67,3 prosent av de spurte i undersøkelsen anser nettet som en svært viktig kanal til informasjon, samtidig svarte 53,1 prosent at TV hadde den samme statusen mens 46,8 ville si det samme om radioen.

De aller fleste brukerene av nettet som ble spurt (73,1 prosent) svarte at de anser bøker som viktigere enn nettet. Aviser kommer som nummer to, skriver ComputerSweden.

- De fleste som bruker nettet anser det for å være en viktig informasjonskilde, selv om nettet bare har vært der i noen år. Det viser hvordan teknikken kan endre politiske prosesser og folkets kunnskaper, sier Jeffrey Cole, som leder senteret bak undersøkelsen.

Men selv om mange mener nettet er en svært viktig kilde til informasjon, er ikke tiltroen til hva de leser på nettet på topp. 35,7 prosent av Internett-brukerne mener at bare halvparten av informasjonen de finner på nettet er til å stole på. 45,7 prosent av de spurte, som ikke brukte Internett i noen særlig grad, mente også at dette var tilfellet.

Undersøkelen bygger på intervjuer med 2.000 personer.

Til toppen