Internett splitter bygdeungdommen

Stipendiat Anne Sofie Lægran ved Institutt for tverrfaglige studier ved NTNU i Trondheim har gjennomført en studie av ungdomskulturen knyttet til internettkafeer i Trøndelag, skriver bladet Gemini. Undersøkelsen viste at internett-kafeen kan fungere nokså forskjellig på de forskjellige tettstedene.

Bensinstasjonene har lenge vært det eneste samlingssted for ungdom på mindre steder. Men på flere tettsteder rundt om i landet har man nå etablert urbane internettkafeer for å gi ungdommen et annet tilbud enn å henge rundt på den lokale Shell-stasjonen eller "ragge" rundt i biler.

I en bygd ble internettkafeen godt mottatt av de såkalte "frikerne" som satte pris på at det ble servert urbane kaffedrikker, mens "rånerne" følte seg fremmedgjort, de vil heller mekke eller kjøre en tur til nabobygda.

I annen bygd ble nettkafeen brukt nesten på samme måte som bilene til "rånerne". Ungdommene holdt først og fremst kontakt med nærmiljøet gjennom internett, og de tenkte ikke på kafeen som urban. Stipendiat Lægrans konklusjon er at både internett og internettkafeene blir det brukerne gjør det til, en åpning mot en større verden eller en ny sosial arena i lokalsamfunnet.

Til toppen