Internett-statistikk med komplikasjoner

ACNielsen Reklame-Statistikk AS er i dag ett av selskapene som utarbeider en statistikk over annonser på Internett. Men slik statistikk er vanskelig å få fullstendig og riktig. Nettsteder opererer ofte med for høye omsetningstall, og kontrollen av disse er for dårlig.

Daglig leder hos ACNielsen Reklame-Statistikk AS (tidligere Norsk Reklame-Statistikk), Tor Erik Engebretsen, forteller at det i dag foretas en kontinuerlig måling av reklame i brutto kroner for 15 av de viktigste nettstedene. Når hans underordnede teller etter på listen, faller tre aktører ut av listen.

Av de opprinnelige 15 aktørene er det 12 igjen etter at Aftenposten har trukket seg, Telia ikke lenger er med fordi de ikke lenger har annonsering på sitt nettsted, og digi.no. er ute på grunn av omlegging av priser og annonsering.

Dagbladet står oppført i listen over nettsteder som bidrar med informasjon til statistikken, men forteller at man der ikke har levert statistikk på en måned og heller ikke har hørt noe fra ACNielsen Reklame-Statistikk AS.

- Problemet med denne statistikken er at det gir et skjevt bilde av virkeligheten. Man opererer med bruttopriser, og når i tillegg mange aktører opererer med det jeg vil kalle unormale bruttopriser, blir det galt. Vi tok dette opp med ACNielsen Reklame-Statistikk AS for et par måneder siden og venter ennå på tilbakemelding. Vi har ikke sagt at vi ikke skal rapportere mer, men ser det an, sier markeds- og salgsansvarlig for Dagbladet på nett, Martin Aarestrup.

- Vi laget et enkelt regnestykke over annonsene på ett av nettstedene sammenlignet med oppgitte annonsepriser det samme stedet, og kom til en tredjedel av beløpet dette stedet hadde oppgitt til ACNielsen Reklame-Statistikk AS, forteller salgssjef i digi.no, Jan-Arne Fjørtoft. Han mener ikke at det er ACNielsen Reklame-Statistikk AS som er syndebukken i dette tilfellet, men heller uærlige nettsteder.

- ACNielsen gjør sitt beste, de har vært redelige. Det som er problemet, er nettsteder som ikke oppgir faktiske tall. Statistikken må tilpasses Internett i større grad. Det er vanskelig å periodisere annonser på Internett ettersom flere og flere nettsteder tar betalt per eksponering, sier Fjørtoft.

- Tallene baserer seg hovedsakelig på egen-rapportering fra hvert enkelt nettsted. Alle klikkannonser, rubrikkannonser og lignende blir registrert med et brutto krone beløp per produkt/annonsør per uke. Dette er en kun en begrenset og foreløpig start på måling av slik reklame på Internett, som vi har operert med i 1997. Vi arbeider nå med en utvidelse av denne tjenesten. I tillegg til dette vil vi også gjennomføre undersøkelser som retter seg mot anslag på det totale netto annonsevolumet, forteller Tor Erik Engebretsen.

Analyse-selskapet har som mål å integrere statistikk for annonser på Internett sammen med reklamestatistikk for de øvrige og tradisjonelle mediekanalene som vi også kontinuerlig måler i dag.

- Utfordringen med slik reklamestatistikk ligger i å sette sammen et godt representativt utvalg av nettsteder og effektivisere data-innsamlingen med de muligheter teknologien gir. Økt bruk av push-teknologi og kanaler og lignende gjør kvalitetskontroll vanskeligere, sier Engebretsen. Han understreker at forutsetningen for en slik annonsestatistikk vil uansett være at aktørene selv ønsker å delta.

Engebretsen var fredag ikke tilgjengelig for kommentar på kritikken fra salgssjefen i Dagbladet og digi.no.

Følgende nettsteder oppgis av AC Nielsen som deltagere i statistikken:

Adresseavisen, Aftenposten, Bergensavisen, Dagbladet, digi.no, EUNet, Fædrelandsvennen, IDG, Nettavisen, Nettguiden, P4, SOL, Stavanger Aftenblad, Telia og VG.

Til toppen