Internett stjeler TV-tid

Surfing på Internett har begynt å påvirke svenskenes TV-vaner, skriver Dagens Nyheter. Samtidig som totalkonsumet av media øker, sier en fjerdedel at de ser mindre TV etter at de koblet seg opp til weben.

Surfing på Internett har begynt å påvirke svenskenes TV-vaner, skriver Dagens Nyheter. Samtidig som totalkonsumet av media øker, sier en fjerdedel at de ser mindre TV etter at de koblet seg opp til weben.

En undersøkelse blant 550 Internett-brukere viser at det spesielt er brukere i prategrupper og ungdommer som bruker mindre tid på tv-seing. Blant IRC-brukere oppgir hele 43 prosent at tidsbruk er overført fra TV til nettet. Men også 32 prosent av ungdommer i alderen 15 til 24 år hevder å titte mindre på fjernsyn etter at de begynte å surfe på nettet.

Den svenske oppdragsgiveren bak undersøkelsen, Projector Strategi, mener at Internett dekker samme behov for underholdning og nytte som TV. Dessuten bruker mange surfere nettet på kvelden, midt i beste seer-tid.

Likevel er det ikke gitt at den totale fjernsynsbruk i Sverige minsker. Ifølge undersøkelsen hevder en majoritet at de nå konsumerer mer media enn tidligere.

Til toppen