Internett til alle Canadas skoler

Grasrota er drivkraften i SchoolNet, et program som innen utgangen av 1998 skal nå ut til alle Canadas skoler. - Vi går inn i kunnskapsalderen, der læringsprosessen preges av samarbeid, fellesskap og aktive undersøkelser, sier Gerald McConaghy i det kanadiske undervisningsdepartementet.

Grasrota er drivkraften i SchoolNet, et program som innen utgangen av 1998 skal nå ut til alle Canadas skoler. - Vi går inn i kunnskapsalderen, der læringsprosessen preges av samarbeid, fellesskap og aktive undersøkelser, sier Gerald McConaghy i det kanadiske undervisningsdepartementet.

McConaghy gikk gjennom opplegget for og erfaringene fra det kanadiske SchoolNet-programmet under et foredrag på den internasjonale konferansen for teknologi og utdanning ICTE som avholdes i Oslo denne uka (se tidligere artikler listet til høyre). Den gjengitte logoen tilhører et program innen SchoolNet, der hensikten er å la lærere og elever fra barnehager og ut videregående, slippe til med sine prosjekter.

Canada har mange interessante likhetstrekk med Norge. Flateinnholdet kan måle seg med USAs, men det er bare 30 millioner innbyggere. Flesteparten bor i et smalt belte langs den amerikanske grensa. Resten er spredd over enorme områder som til sammenlikning gjør Finnmarksvidda til et tettsted. I 1999 skal Northwest Territories deles i to: Den østlige delen skilles ut som eget selvstyrt område, kalt Nunavut Territory - på 1.235.200 kvadratkilometer, med en befolkning på 19.000 mennesker, hovedsakelig inuiter. Veiforbindelser finnes knapt, men man har fly - og gratis Internett, som følge av initiativ tatt i forbindelse med SchoolNet.

- 70 prosent av alle skoler har Internett, forteller McConaghy. - Målet er hundre prosent innen utgangen av 1998. Områdene som har mest å ta igjen ligger i de tettest befolkede strøkene i Ontario og Québec.

SchoolNet ble startet i 1993, altså året før web, og er et sentralt initiativ i et land der provinsene selv styrer sine skoler. McConaghy arbeider følgelig gjennom mellomnivåets egne undervisningsdepartementer. Det legges stor vekt på fellesskap med respekt for kulturelle og språklige skiller. Canada er offisielt tospråklig fransk og engelsk. Landets etniske sammensetning preges ellers av ulike urbefolkningsgrupper, av afro-kanadiere, og av et stadig større innslag av asiatere, særlig i vest. Utdanningssystemet skal sørge for at alle behersker minst ett språk, helst to.

- Modellen for SchoolNet er partnerskapets, understreker McConaghy. - Sentralregjeringen, provinsregjeringene, private organisasjoner og næringslivet bidrar med penger og andre ressurser. Prosjekter og ideer kommer fra lærere, elever og foreldre. Alt gjøres tilgjengelig fra en sentral internettadresse, men det meste lagres lokalt. Det sentrale webstedet inneholder hovedsakelig kanadiske programmer. Det er samtidig lagt inn pekere til noe av mangfoldet hos vår nabo i sør.

Grass Roots Program ble startet for to år siden, og har allerede mer enn 200 prosjekter. Hensikten er å få fram initiativ fra lærerhold.

- Kriteriene for prosjekter i dette programmet er at de skal være interaktive, og at de skal trekke med seg elever i andre skoler. Et eksempel er Countdown to Nunavut, som en lærer i dette territoriet har satt i gang for å få elever fra sjette klasse og oppover til å engasjere seg i en diskusjon om hvordan det enorme området skal styres. Svært mange av bidragene kommer fra skoler i tettstedene langt fra Nunavut. Slikt er med på å befeste følelsen av et kanadisk fellesskap.

Bruken av SchoolNet er symptomatisk for overgangen fra informasjonsalderen til kunnskapsalderen, mener McConaghy. - Ved å utvikle nettverk og multimedia kan du mer av undervisningen skje gjennom at de som skal lære, samarbeider seg i mellom. Kunnskap formidles ved at elevene søker seg fram til den i fellesskap.

Undervisning i skriving, musikk og kunst støttes blant annet av spesielle websteder i SchoolNet for forfattere, komponister og bildende kunstnere. Et eget delnettverk kalt Special Needs (spesielle behov), aktiviserer både spesielt trengende og spesielt begavede. På den materielle siden er det interessant prosjekt kalt Computers for Schools, der pensjonerte telearbeidere "pusser opp" avdanket utstyr til fortsatt drift i skoleverket. Fjernundervisning er også en viktig del av SchoolNet.

Prosjektet har også en internasjonal dimensjon, med bidrag fra og til blant andre Mexico og andre fransktalende land.

Samtlige programmer i SchoolNet kan nås gjennom det sentrale og flerstrukturerte webstedet, som også inneholder en nyhetsbulletin.

Til toppen