Internett til skolebenken

Aktiv Opplæring introduserer et halvårstudium rettet mot Internett, der målgruppen er IT-personell som enten har erfaring eller er nyskolert innenfor datafaget.

Aktiv Opplæring introduserer et halvårstudium rettet mot Internett, der målgruppen er IT-personell som enten har erfaring eller er nyskolert innenfor datafaget.

I studiet tilbys det opplæring i prosjektplanlegging, installasjon og drift av Web-servere, HTML og CGI-programmering, kobling til database og forskjellige aktuelle operativsystem.

- Jeg tror etterspørselen etter kompetanse på Internett-teknologien er stor, og det er dessuten mange som trenger etterutdanning på feltet sier Knut Erik Beyer-Arnesen, daglig leder i Aktiv Opplæring som tydeligvis har klokketro på prosjektet.

- Dette er pr idag det eneste utdanningstilbud som er hundre prosent fokusert på Internett, sier Beyer-Arnersen som insisterer på å kalle det utdanning selv om varigheten begrenser seg til et halvt år.

- Kurset er av såpass omfattende karakter at dette dreier seg om et etterutdanningstilbud. Det er dessuten lagt opp til at student skal avslutte studiet med en prosjektoppgave som det vil bli satt karakter på, sier Beyer-Arnesen og forteller avslutningsvis at det ved siden av internettkurset også lanseres et multimediakurs i tilsvarende format.

- Kurset vil som internettkurset gå over et halvt år og det henvender seg til folk med erfaring, avslutter Beyer-Andersen.

Til toppen