Internett truer miljøet mer enn flytrafikk

Energislukende tjenester fra Internett kan bli en større miljøtrussel enn flytrafikk.

Internett truer miljøet mer enn flytrafikk

Energislukende tjenester fra Internett kan bli en større miljøtrussel enn flytrafikk.

Gartner har i en rapport framholdt IT-bransjen som miljøverstingen med sitt store energiforbruk fra datarommene med strøm og kjøling.

En vesentlig andel av data-energiforbruket relateres til PCer som står på og trekker strøm uten å aktivt være i bruk. Alle PC-er og servere i verden knyttet til Internett forbruker nå like mye energi som flyet.

Bare en liten anmiasjonsfigur i Second Life avgir 1,17 tonn gass per år viser en analyse fra IDC.

Martin Hingley, forsker ved IDC, hevder i en artikkel i Die Welt at Internett-forbruket i verden utvikles til en energisluker av det største format.

Internett-operatørenes servere og sluttbrukere drar nå så mye strøm at Internett som begrep kan betraktes om miljørov, hevder Hingley.

Mellom år 2000 og 2005 doblet energiforbruket seg for å kunne holde World Wide Web igang. For to år siden krevdes det effekt tilsvarende 20 ganger 1000 megawatts kraftverk for å kjøre Internett.

Siden den gang har nye energislukende tjenester kommet på nettet. Bare den populære videotjenesten YouTube har et energiforbruk som er like stor som elforbruket for hele Internett for to år siden.

IKT-Norge har nå igangsatt et initiativ mot IT-leverandørerer i Norge om å forplikte seg til å utvikle utstyr og tjenester som kan spare miljøet.

    Les også:

Til toppen