Internett tyvegodsregister

Per Morten Hoff, Generalsekretær i KDL, røper at de i samarbeid med Protecton AS vil lage et sentralt register for stjålet datautstyr. KDLs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark skal sørge for at prosjektet får nordisk dekning.

Per Morten Hoff, Generalsekretær i KDL, røper at de i samarbeid med Protecton AS vil lage et sentralt register for stjålet datautstyr. KDLs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark skal sørge for at prosjektet får nordisk dekning.

I forbindelse med Kontor- og Data 96 røper Per Morten Hoff, Generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) at de planlegger et nordisk register over stjålet datautstyr.

- Vi opplever en voldsom økning i tyveri både av nye PCer fra leverandører og brukt utstyr i bedriftene. Tanken er at folk skal kunne sjekke på Internett mot et register om en vare er stjålet. Bedrifter som får datautstyr stjålet skal rapportere serienummerne til registeret. Vi satser på å være på lufta om to til tre uker, uttaler Hoff optimistisk.

- Vi er idéhavere til prosjektet som er en tjeneste overfor bransjen og forbrukerne, sier Morten Sandbeklien, grunnlegger av Protecon AS. Protecton driver med fysisk datasikkerhet som forretningsområde. Vi jobber daglig med tyveri av datautstyr og har bestemt oss for å gjøre noe ved å dra igang dette prosjektet. Vi har fått positiv respons fra Uni Storebrand på vegne av forsikringsbransjen og Kriminalpolitiet. Institutt for Datasikkerhet er også med. Etterhvert vil registeret omfatte annet utstyr som biler og kunst. Prosjektet skal reklamefinansieres, avslutter Sandbeklien.

- Vi er i utgangspunktet positive til alle prosjekter som kan være skadeforebyggende og gjøre omsetning av stjålne varer vanskeligere, sier Jan Egil Kristiansen i Uni Storebrand. Dog får vi mange slike henvendelser, hvor det er mye entusiasme i begynnelsen, men manglende evne til å drive prosjekter over tid.

- Det er klart et behov for et sentralt register for stjålet utstyr, det være seg datautstyr eller annet utstyr, uttaler Lars Erik Øberg, avdelingssjef i Norges Forsikringsforbund. Vi jobber med et heleriprosjekt hvor vi forsøker å kartlegge kanalene for stjålne varer. Målet er å finne måter å stenge ned noen av omsetningsveiene for tyvegods. Et sentralt register over tyvegods på Internett vil kunne være interessant. Dog ser vi at det er en formidabel registrerings- og vedlikeholdsjobb med et slikt register, avslutter Øberg.

Petter Dyre, nevnt av Sandbeklien som kontaktperson i Kripos, og Torbjørn Sjølstad, Instituttet for Datasikkerhet, var ikke tilgjengelig for kommentar.

Jeg synes prosjektet er interessant, men det virker noe urealistisk at det skal være oppe å gå i løpet av to til tre uker. Den reklamefinasierte vridningen som Morten Sandbeklien skisserer kan nok gjøre det vanskelig å få med Kriminalpolitiet. Det er viktig å få med seg Norges Forsikringsforbund samt skape et samarbeid med Kripos. Det må settes til side nok ressurser til å holde et slikt register ajour til enhver tid: stjålet gods må legges inn umiddelbart og funnet gods må slettes. digi.no/data vil følge saken videre.

Til toppen