Internett utfordrer telemonopolene

Internett kommer til å ta opp konkurransen med de store telemonopolistene innen fem til ti år, mener avtroppende FCC-sjef Reed Hundt.

Lederen for USAs Federal Communications Commission, Reed Hundt, ga i tirsdag ett av de hittil sterkeste innspill for Internettets rolle i fremtidig omstrukturing av måten kommunikasjon foregår på i dag. Både i USA og ellers i verden.

I et foredrag på Stanford University fortalte Hundt tilhørerene at Internett og lignende datakommunikasjonsnettverk før eller senere vil eliminere telekommunikasjonsmonopolet dersom myndighetene fortsetter å støtte opp om den frie markedskonkurransen.

Hundt brukte overgangen til pakkesvitsjede nettverk som Internett for å illustrere hvordan man kan få bedre konkurranse mellom tilbyderne av lokal og internasjonal kommunikasjon. - Vi trenger et fullt utviklet Internett for å få konkurranse, dereguleringer, økonomisk oppgang, sosiale forandringer,

høyere produktivitet og rekordstort salg i programvare og maskinvare, som nå kan foregå over Internett, sa han.

Ifølge ZDnet spår Hundt at det meste innen kommunikasjon, inkludert telefonsamtaler, vil bli gjort over datanettverk innen fem til ti år.

- Jeg ville også like å se at Internett har nøkkelen til konkurranseforholdene på de lokale telefonmarkedene, fortsatte han. Hundt trakk frem Californias telefonmarked som ble kvitt telefonmonopolet for ett og et halvt år siden. - Det er bare omkring én prosent av forbrukerne som har skiftet selskap. I tilegg forsinker flere større selskaper sine planer for å konkurrere på markedet. Det er totalt utilfredstillende, sier han.

- Internett kan forandre dette bildet ved å introdusere konkurranse på både data, video og lyd, avsluttet Hundt.

Til toppen