Internett via ISDN kommer for fullt

Internett via ISDN kommer nå for fullt. Schibsted Nett har hatt ISDN siden 1. juli i år. Riksnett har hatt en node tilgjengelig i Oslo siden september. Telenor Online tilbyr sin første ISDN-node i Bergen fra 1. oktober. Andre Internettleverandører ligger i startgropa.

Internett via ISDN kommer nå for fullt. Schibsted Nett har hatt ISDN siden 1. juli i år. Riksnett har hatt en node tilgjengelig i Oslo siden september. Telenor Online tilbyr sin første ISDN-node i Bergen fra 1. oktober. Andre Internettleverandører ligger i startgropa.

Den jevne bruker av Internett i dag bruker modem for å koble seg opp. Selv om dette er en billig løsning, er hastigheten som regel lav. I dag ligger overføringshastigheten for modem på vel 3500 tegn per sekund. Dette gjør modemet ekstra tregt når bilder og større tekstmengder som bøker, skal lastes ned.

Hittil har ikke Internett-leverandørene sett at markedet har vært stort nok til at de oppgraderte nodene slik at Internett-brukerne også kan få ta del i ISDN-teknologien.

- Riksnett etablerte ISDN-node for privatbrukere i Oslo 2. september med hittil gode resultater, sier salgskonsulent Dagfinn Reinertsen til digi:tele. - Uten å markedsføre dette tilbudet har vi fått vel 50 kunder, og tilbakemeldingene tyder på klasseforskjell sammenlignet med tradisjonelle modem.

Powertech lanserte sin ISDN-pakke den 11. juli. EUnet kommer med tilbud i midten av oktober, mens Schibsted-Nett i dag har egne ISDN-noder i drift i Oslo. Selskapet var først ute med et slikt tilbud da de lanserte det den 1. juli.

"På klientsiden dreier det seg her om at den helt vanlige "SN Internett"-pakken (den som i dag selges i Lefdal og andre butikker). Alle som har denne pakken installert kan altså lett oppgradere til

ISDN. Klientprogrammet vil "sense" at du har et ISDN-adapter i maskinen din og i så fall automatisk konfigurere nettverksprogramvaren i maskinen med riktige parametre for ditt ISDN-adapter", skriver utviklingsdirektør Gisle Hannemyr i Schibsted Nett i en e-mail kommentar til digi: Hannemyr henviser også til http://www.sn.no/sn/prod/isdn1.html.

Telenor Online skal etter planen starte i Bergen den 1. oktober, og måneden etter skal flere større norske byer få oppgradert sine noder.

ISDN er en internasjonal standard for modernisering av eksisterende digitale sentraler (Integrated Services Digital Network). En bruker de eksisterende analoge nettverkene og tilknytningspunkter for analog telefon. Dette er også en relativt billig modernisering av telefonnettet for kunden.

Prisen for ISDN-brukere vil ligge noe over det den jevne Internettbruker betaler i dag.

Til toppen