Internett viktigere som informasjonskilde

Internett blir stadig viktigere som informasjonskilde, og blant de første i løypa ligger kunder av nettbanker og meglertjenester

Internett blir stadig viktigere som informasjonskilde, og blant de første i løypa ligger kunder av nettbanker og meglertjenester

En ny undersøkelse fra Harris Interactive viser at Internett har blitt en stadig viktigere kilde til informasjon for bankkunder og investorer. Ifølge svarene fra undersøkelsen ligger web-baserte tjenester på andre plass foran TV og tidsskrifter som kilde til informasjon.

I dag er det kun dagsaviser som blir brukt hyppigere for denne kundegruppen som helhet. Splittes denne gruppen derimot ytterligere opp, finner man at meglerkunder og investorer ligger enda et par stavtak foran i løypa. For disse har også Internett blitt viktigere enn aviser, og web-baserte tjenester kaprer derfor den aller øverste pallenplassen.

Ifølge den samme undersøkelsen viser det seg at også brukere med høyere inntekter, er mer aktive brukere av Internett for å sanke informasjon. Dette er et fenomen som viser seg spesielt for nettbankkunder. Videre forteller statistikken at over 60 prosent av surferne klikker på bannerannonser fra finansielle tjenester. Under fremkommer tallene fra undersøkelsen.

Mediabruk med kilde regularitet

Nettbanker Total (%) Rike brukere (%)
Aviser 72 81
Internett 44 74
TV Program 40 60
Tidsskrifter 21 46
klikker på banner 61 61

Meglertjenester Total (%) Rike brukere (%)
Aviser 74 87
Internett 68 77
TV Program 53 68
Tidsskrifter 33 51
klikker på banner 60 73
Til toppen