Internettbruk noe tilbake

Gallup InterTrack målte en svak nedgang i internettbruken i Norge i mai.

Gallup InterTrack målte en svak nedgang i internettbruken i Norge i mai.

Undersøkelsen Gallup InterTrack viser at internettbruken i Norge gikk noe tilbake i mai.

I Norge i mai hadde 2.849.000 personer over 13 år tilgang til Internett. Det er en liten nedgang fra april. Ifølge Dag Andersen i TNS Gallup skyldes tilbakegangen at det er færre kvinner og eldre som har tilgang. Antall som har tilgang til Internett hjemme og på skolen er stabil, men færre oppgir å ha tilgang på jobb.

Når det gjelder faktisk bruk, viser undersøkelsen at 2.559.000 personer har brukt nettet siste 30 dager og at 1.663.000 personer bruker nettet daglig.

Over halvparten av mennene oppgir at de surfer daglig, men bare 36 prosent av kvinnene oppgir det samme. Det er tilbakegang i bruken blant både menn og kvinner sammenlignet med april.

Nettbutikker som Komplett fikk redusert omsetning i mai i år sammenliknet med mai i fjor. Komplett mener problemer med overgang til nytt datasystem er noe av forklaringen for deres del, men peker også på at det var to færre arbeidsdager i mai i år. Dette forholdet kan også forklare noe av nedgangen i internettbruken generelt.

Til toppen