Internettbruken i Europa øker

Fastlinje og konkurranse fører til økt Internettbruk i Europa. Skandinavia og Nederland har høyest andel av Internett-tilgang i husholdningene.

Fastlinje og konkurranse fører til økt Internettbruk i Europa. Skandinavia og Nederland har høyest andel av Internett-tilgang i husholdningene.

En nylig utarbeidet rapport for EU-kommisjonen konkluderer med at bruken av Internett har skutt ny fart det siste halvåret.

Rapporten som offentliggjøres i dag sier at Internettpenetrasjonen i EU-husholdningene økte fra 15 prosent i mars til 28 prosent i oktober i år.

I tre av landene, Danmark, Sverige og Nederland, lå satsen over 50 prosent. Dette er allerede mer enn i USA hvor andelen er 40 prosent.

Økningen er ifølge rapporten først og fremst å føre tilbake til konkurransen mellom ISP-leverandører og derav fallende priser. Det er å forvente at innføringen av såkalt flat-rate i Tyskland vil kunne gi ytterligere utbredelse.

Av europeiske SMB-bedrifter har nå 70 prosent tilgang til Internett og 40 prosent har sine egne Internettsider.

Rapporten blir lagt frem i forbindelse med en såkalt "e-Europe Action Plan" som ble lansert i juni for å prøve og korte ned på det amerikanske forspranget innenfor området.

Til toppen