– Internettrafikk på 1,3 zetabyte i 2016

Cisco tror på en firedobling på fem år.

– Internettrafikk på 1,3 zetabyte i 2016
Kurven viser Ciscos estimerte tall for veksten i den globale IP-trafikken i perioden 2011 til 2016. Tallene er oppgitt i antall exabyte per måned. Bilde: Cisco

Til tross for mer enn to tiår med kommersiell bruk av Internett, er aktiviteten som foregår der i dag, bare en forsmak på det som vil komme. Det mener i alle fall Cisco, som har forsøkt å estimere den globale bruken av Internett i årene som kommer i selskapets Visual Networking Index (VNI) Forecast 2011-2016. Cisco lever av at å levere blant annet nettverksutstyr, så kraftig vekst i internettbruken vil være en stor fordel for selskapet.

Cisco mener at den månedlige IP-trafikken (Internet Protocol) vil økes fra omtrent 31 exabyte (millioner terabyte) i måneden i 2011 til 110 exabyte i måneden, eller 1,3 zetabyte i året, i 2016. Dette er nesten en firedobling på fem år. Tallet tilsvarer ifølge Cisco at 278 millioner strømmer en HD-film (med gjennomsnittlig hastighet på 1,2 megabit per sekund) samtidig og til enhver tid.

Flere årsaker

Den estimerte trafikkøkningen vil ifølge Cisco skyldes flere ulike faktorer. Den kanskje viktigste er at langt flere enheter vil være tilkoblet Internett i årene som kommer. Økt utbredelse av nettbrett, mobiltelefoner og andre «smarte» enheter bidrar til dette, sammen med M2M-forbindelser (maskin-til-maskin), for eksempel strømmålere og andre sensorer.

Mens pc-er stod for 94 prosent av konsumenttrafikken på Internett i 2011, ventes andelen å falle til 81 prosent i 2016. Internettilknyttede tv-er ventes å stå for mer enn seks prosent av den totale trafikken og mer enn 18 prosent av videotrafikken i 2016. I 2011 var de tilsvarende tallene henholdsvis 4 og 7 prosent.

Cisco mener at antallet etablerte nettverksforbindelser vil være nesten 18,8 milliarder i 2016, nesten 2,5 forbindelser for hvert menneske på jorden. I 2011 var antallet enheter knyttet til Internett 10,3 milliarder, ifølge Cisco.

I tillegg til flere enheter, vil også flere mennesker ta i bruk Internett. Cisco mener at det vil være 3,4 milliarder internettbrukere i 2016, omtrent 45 prosent av det forventede folketallet på jorden. Samtidig er det ventet at gjennomsnittstrafikken som hver bruker vil generere, øker fra 12 til 30 gigabyte i måneden.

En annen faktor som ventes å bidra til den økte trafikkmengden, er høyere bredbåndshastigheter. Gjennomsnittshastigheten ventes å øke fra 9 megabit per sekund i 2011 til 34 megabit per sekund i 2016. I Europe ventes gjennomsnittshastigheten å øke fra 11 megabit per sekund i 2011 til 42 megabit per sekund i 2016. Mer enn halvparten av trafikken ventes å bli overført til og fra WLAN-tilknyttede enheter.

Oversikt over noe av det Cisco mener vil utgjøre den typiske internettrafikken generert av husstander i framtiden.
Oversikt over noe av det Cisco mener vil utgjøre den typiske internettrafikken generert av husstander i framtiden. Bilde: Cisco

Bruken av mobilt bredbånd ventes å være 18 ganger så høy i 2016 som i 2011, slik at det lastes ned 10,8 exabyte med data over slike nettverk hver måned. Det vil utgjøre omtrent 9,8 prosent av den totale internettrafikken.

Høyere hastigheter og kraftigere maskinvare åpner også for mer bruk av krevende innhold. Spesielt nedlasting eller strømming av video, gjerne i HD og kanskje også i 3D, vil øke ytterligere i årene som kommer – Cisco snakker om en femdobling. Det ventes nesten en dobling i antallet brukere av internettvideo, fra 792 millioner i 2011.

Regionen hvor det ventes størst trafikkøkning, er Afrika og Midtøsten, hvor den årlige veksten i gjennomsnitt ventes å være på 58 prosent. Veksten ventes likevel å være enda høyere i India, med 62 prosent årlig vekst i internettrafikken.

Ikke bare video

Ifølge Cisco er det ingenting som tyder på at P2P-basert fildeling mellom forbrukere vil reduseres, men P2P-trafikken ventes å vokse langsommere enn den totale trafikken, fra 4,6 exabyte i måneden i 2011 til 10 exabyte i måneden i 2016. Mens P2P-basert fildeling utgjorde 77 prosent av all fildeling mellom forbrukere i 2011, mener Cisco at andelen vil reduseres til 54 prosent i 2016.

Videokonferanser ventes å bli den raskest voksende tjenesten som brukes av næringslivet, med en seksdobling av trafikken i løpet av perioden. Antallet brukere av videokonferanser i bedriftene ventes å øke fra 36,4 til 218,9 millioner i løpet av perioden. Antallet internettbrukere i bedriftene ventes å vokse fra 1,6 til 2,3 milliarder fra 2011 til 2016. Den totale IP-trafikken til bedriftene ventes bare å bli tredoblet i løpet av perioden.

Flere tall og detaljer fra rapporten finnes her.

    Les også:

Les mer om: