Internettreklame med rekordvekst

Internettannonsering vokser med 150 prosent i en oversikt over medieomsetningen i Norge utarbeidet av Mediebyråenes Interesseorganisasjon. Likevel har Internett kun en brøkdel av medieomsetningen til gigantene dagspresse og TV.

Internettannonsering vokser med 150 prosent i en oversikt over medieomsetningen i Norge utarbeidet av Mediebyråenes Interesseorganisasjon. Likevel har Internett kun en brøkdel av medieomsetningen til gigantene dagspresse og TV.

I undersøkelsen, som er foretatt av Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MiO), kommer det fram at den totale medieomsetningen fra februar 1998 til februar 1999 øker kun litt, med 2,5 prosent. Totalt er det omsatt reklame for rundt 380 millioner kroner i februar i år.

Det er verdt å merke seg at dette er reklamesummer som er solgt via mediebyråer og ikke den totale reklameomsetningen i måneden. Mange annonsører har enten direkte kontakt med mediene eller benytter andre mellom-aktører enn de fire mediebyråene som er medlem av MiO.

Av den totale februaromsetningen på 380 millioner står Internett for 2,3 millioner kroner.

Styreformann i MIO, Roar B. Sletner viser til det faktum at det er lett å vokse fra en lav omsetning enn å vokse fra en høy omsetning.

- Den store prosentvise veksten når det gjelder Internett er ikke vanskelig å forklare. Det er et helt nytt medium, og det er lettere å vokse fra én til to enn fra 100 til 200. Internett er fortsatt et lite medium, i tillegg til at en god del av internettannonseringen går utenom mediebyårene. Internett har i liten grad en seriøs plass i de store annonsørenes medieplaner, og er i dag i den posisjon som kommersielt TV var i begynnelsen av 1990-tallet da vi fikk TV2, mener han.

- Det bærer preg av en stor grad av eksperimentering uten at man vet hva man gjør. Det vil nok ta et par år før vi kan regner med Internett som en annonseringskanal, tror Sletner, som har tro på at dette er en trend som vil fortsette.

- Jeg tror vi vil se en prosentvis stor vekst på Internett-området. Disse tallene viser en omsetning på rundt fire millioner på Internett hittil i år. Det kan bety at enkeltkampanjer eller andre enkelttiltak kan gi store utslag, så vi bør ikke trekke for store slutninger, sier Sletner til digi.no. Sletner er til daglig å finne i CIA Medianetwork Norway som arbeidende styreformann.Medieomsetning Februar 1999 Februar 1998 Endring %
Dagspresse 167,9 173,1 -3
Ukepresse/magasiner 28,6 32,2 -11
Fagpresse 11 10 10,5
TV 130,4 121,8 7,1
Radio 18,5 19 -2,9
Internett 2,3 0,9 149,8
Kino 6 4,1 47,6
Utendørsreklame 11,8 6 94,9
Andre medier 3,4 3,4 0,5
Totalt 379,9 370,5 2,5
Kilde: Medieorganisasjonenes interesseorganisasjon (MIO)/Dagens Næringsliv (tall for annonseomsetning kun gjennom mediebyråer).
Til toppen