Internetts ti viktigste personer

Nettmagasinet Webmonkey har satt opp en liste over det de mener er Internetts ti viktigste personer. Her gir vi deg listen - og etterlyser det norske nettets viktigste personer.

Webmonkey har laget listen over de ti viktigste personene på Internett etter hvilken innflytelse de har hatt på nettet, siden den første grafiske nettleseren Mosaic kom i 1993. Her er listen:

1. Marc Andreessen,
teknologisjef hos Netscape

Ble håndplukket av SGIs Jim Clark til stillingen som teknologisjef hos Netscape Communications Group. Før dette var han med i kjernen av programmerere som laget Mosaic hos National Center for Supercomputing Applications.

2. James Barksdale,
administrerende direktør i Netscape

Som det første selskapet som distribuerte programvare over Internett, skapte Barkesdale og Netscape et paradigmeskifte for distribusjon. Etterhvert som Microsoft har våknet til Internett, har konkurransen blitt hardere for nettlesermarkedet, men Netscape er fremdeles markedsledende.

3. Jeff Bezos,
administrerende direktør i Amazon.com

Skapte en ny forretningsmodell for Internett gjennom Amazon.com. Når du bestiller en bok fra denne elektroniske bokhandelen, ringer selskapet videre til sin leverandør for å bestille boken, noe som har gitt langt lavere kostnader enn den tradisjonelle lagerbaserte handelsmodellen. I løpet av fire år har Bezos ide blitt verdt 375 millioner amerikanske dollar.

4. Steve Case,
administrerende direktør i America Online (AOL)

Med sine 9 millioner abonnenter, er America Online verdens største nettleverandør, til tross for at det rent teknisk ikke kan sies å være en Internett-leverandør. Veksten fra en liten oppkoblingstjeneste har kommet blant annet gjennom noen av de mest irriterende e-post-kampanjene i Internetts historie.

5. Larry Ellison,
administrerende direktør i Oracle Corp

Oracle er verdens nest største programvareprodusent etter Microsoft. Ved hjelp av NC-en en nettverksstasjon som laster alle programmer fra en sentral server, er han imidlertid bestemt på å bli størst. Når det gjelder ego skal han allerede være den udiskutable innehaver av tittelen.

6. Bill Gates,
administrerende direktør i Microsoft

Sjefen for verdens største programvareleverandør holdt på å forsove seg til Internett. I desember 1995 våknet han opp, og gjorde en av de største foretaksstrategiske snuoperasjoner noensinne. Etter denne snuoperasjonen er det Microsofts uttalte politikk å ha fokus på Internett i all ny programvare som kommer fra selskapet, en fokus som har gjort selskapet til kanskje det mektigste på Internett i dag.

7. Rob Glaser,
administrerende direktør i Progressive Networks Inc

Den første som bragte lyd og videostrøm til Internett. Dette betyr at musikken og bildene sees og høres mens de hentes over Internett, og ikke må lastes ned først. Progressive Networks ligger fremdeles i forkant av utviklingen for å distribuere lyd og bilder over Internett, en utvikling som på sikt antas å få store følger for hele underholdningsindustrien.

8. Patti Maes,
grunnlegger av Firefly Network

Som professor ved MIT Media Lab skapte Maes agenter som kan anbefale deg valg i en database basert på dine tidligere valg i databasen og valg gjort av andre med lignende valg. Denne teknologien gjør Internett langt mer personifisert også når det gjelder automatiserte tekniske prosesser. Samtidig gi denne teknologien langt bedre muligheter til å kartlegge deg og dine valg på nettet, noe andre enn markedsførere kanskje ikke vil være glade for.

9. Scott McNealy,
administrerende direktør i Sun Microsystems

Dette selskapet har overtatt Apples tidligere rolle som den største innovatøren på programvaresiden, og Suns plattformuavhengige programmeringsspråk Java er i dag den største utfordreren til Windows.

10. Phil Zimmerman,
grunnlegger av Pretty Good Privacy Inc

Zimmerman har laget krypteringsprogramvare med så sterk krypteringskode at ikke engang de amerikanske myndighetene klarer å knekke den. Slik kryptering vil være det viktigste verktøyet for sikker betaling over Internett, men myndighetene i USA har til nå hindret utbredelsen av det, av frykt for at det skal kunne brukes av terrorister og kriminelle.

Hvem er de viktigste personene på det norske Internett? Send din mening til digi@kanal1.no.
Til toppen