Internettsamarbeidet i boks

Telenor og Schibsted er blitt enige med Konkurransetilsynet om å gjøre endringer i avtalen mellom de to selskapene om internettsamarbeid. Viktigste punkt er at SOL ikke skal ligge som ferdig hjemmeside på programvare fra Telenor.

Telenor og Schibsted er blitt enige med Konkurransetilsynet om å gjøre endringer i avtalen mellom de to selskapene om internettsamarbeid. Viktigste punkt er at SOL ikke skal ligge som ferdig hjemmeside på programvare fra Telenor.

Norges største Internett-samarbeid har dermed fått klarsignal fra Konkurransetilsynet. Telenor og Schibsted må forplikte seg til en rekke endringer, men hovedtrekkene i fusjonen står ved lag.

Telenor og Schibsted har forpliktet seg til flere tiltak. Blant disse er at SOL skal gi alle internettbrukere og aksessleverandører lik tilgang til SOL på ikke-diskriminerende vilkår. SOL skal ikke være ferdig installert hjemmeside på programvare fra Telenor Nextel. Programvaren skal inneholde en installasjonsprosedyre som gir brukeren anledning til å velge sin fremtidige startside selv når varen installeres.

Avtalen mellom Konkurransetilsynet og Telenor/Schibsted gjelder i to år fra 17. juni og inneholder en klausul om reforhandling dersom markedsforholdene endres vesentlig i løpet av de to årene.

Til toppen