Internettsk tidsregning dømt gyldig av amerikansk dommer

Så er det slått fast en gang for alle av det amerikanske rettsvesenet: Ett år i den virkelige verden er mange flere år på Internett. En nyansatt i verdens største IT-forlag, IDG, fikk opphevet karantenetiden på ett år. Dommeren mente ett vanlig år ville utgjøre en evighet i internettsammenheng.

Så er det slått fast en gang for alle av det amerikanske rettsvesenet: Ett år i den virkelige verden er mange flere år på Internett. En nyansatt i verdens største IT-forlag, IDG, fikk opphevet karantenetiden på ett år. Dommeren mente ett vanlig år ville utgjøre en evighet i internettsammenheng.

EarthWeb var innstilt på å stoppe den tidligere ansatte som hadde fått ny jobb hos International Data Group (IDG). Men da hadde de ikke regnet med en dommer som mente det var helt urimelig å holde en ressursperson ute av internettmiljøet i ett år.

Ett vanlig år er jo som kjent syv (hunde)år i internettbransjen:

- Hvis man måler mot IT-industrien i internettsamfunnet, utgjør ett års fravær fra arbeidet mange generasjoner, om ikke en evighet, sa dommer William H. Pauley III i en sak som ble presentert i New York Law Journal.

EarthWebs krav om "preliminary injunction", et innledende forbud, fikk dermed ikke gjennomslag. Den ansatte, Mark Schlack, hadde allerede blitt hindret i å starte i den nye jobben to ganger av dommeren gjennom midlertidig forføyning om at han måtte bli der han var.

Schlack hadde signert en ett-års kontrakt med selskapet EarthWeb i oktober 1998. Han skulle evaluere og finne innhold som passet inn i selskapets Internett-tjenester for eventuelt å kjøpe disse eller bruke dem på lisens. EarthWeb henvender seg til IT-profesjonelle med tilbud om ulike læringsverktøy, IT-nyheter og prategrupper.

Etterhvert fikk den ansatte et bedre tilbud fra IDG. De ville ha Schlack til å bygge opp ITworld.com, en ny tjeneste fra IDG som samler fire av World-publikasjonene på ett nettsted.

Han sa opp i september og hadde en klausul i kontrakten som hindret ham i å jobbe for selskap som var i direkte konkurranse med EarthWeb i 12 måneder.

Dommer Pauley så bort fra klausulen og godtok en skriftlig erklæring fra en IDG-sjef som mente at inntekter fra IT-profesjonelle kun ville utgjøre to prosent av ITworld.coms omsetning. I tillegg var Schlacks tilgang til sensitiv informasjon begrenset, ifølge dommeren.

EarthWeb ville gjerne at Schlack skulle overholde karantenetiden, blant annet fordi de var engstelige for at han skulle avsløre forretningshemmeligheter overfor en aktør som de anser er en konkurrent og henvender seg til de samme profesjonelle målgruppene.

Dommeren mente imidlertid at den tiltalte i søksmålet som var reist, kun hadde innsyn i det daglige gjøremålet i firmaet. Samtidig synes dommer Pauley det var vanskelig å avgjøre om de to selskapene bedrev konkurrerende virksomheter eller ikke.

- På det dynamiske internettet, vil slike sammenligninger bli flyktige. Dette understreker problemet når jeg vurderer ITworld.coms egenskaper, en spirende virksomhet som vil konkurrere i en eksplosiv industri som stadig omskaper seg selv i et halsbrekkende tempo, sa dommeren ifølge New York Law Journal.

Han konkluderte med at ett-års karantenen var for lang, tatt i betraktning industriens dynamiske natur, fraværet av geografiske grenser og den tidligere ansattes "cutting-edge" posisjon hos EarthWeb. Schlacks suksess var helt avhengig av å holde tritt med de daglige endringene på nett-innholdssiden.

Det sies ingenting om den ansatte fikk starte umiddelbart i den nye jobben, eller om han måtte vente i hvert fall ett hundeår...

Til toppen