Internt Ericsson-opprør fortsetter

Ericsson satser nesten en milliard kroner på å utvikle nye teknologiske plattformer. Samtidig skal 10.000 ansatte bort. - Hårreisende prioritering, mener kritikerne.

Det er den svenske avisen Dagens Nyheter som i dag forteller historien om det interne opprøret i Ericsson. Det er mange misfornøyde ansatte, og sterk uenighet mellom ledelse og fagorganisasjon.

Ericsson satser nå nesten en milliard kroner på å utvikle egne operativsystem for sine mobilsystemer og mobile internettprodukter. Samtidig strammes det inn på de fleste andre områder, og 10.000 ansatte mister jobben. Disse prioriteringene får sterk kritikk, ifølge DN.

Avisen siterer en sentralt plassert kilde som forteller at milliardinvesteringen ikke nødvendigvis kan karakteriseres som kjernevirksomhet, og at det skjæres ned både på fremtidsområdene (mobilt Internett) og på lønnsomme deler av virksomheten (GSM).

Kritikerne mener, ifølge DN, at Ericssom like gjerne hunne kjøpt operativsystem fra Sun, Hewlett-Packard eller et annet selskap i steden for å utvikle sine egne plattformer. Nokia, for eksempel, kjøper sin plattform fra Hewlett-Packard. DNs kilde sier folk på Nokia bare ler av Ericssons plattformsatsing.

Innad i Ericsson skal det være sterk misnøye med selskapets prioriteringer. Dagens Nyheter skriver at det begynte med at Haijo Pietersma, som var sjef for den avdelingen som utvikler mobilt Internett, sluttet etter uenighet med ledelsen om hvordan dette satsningsområdet skulle drives videre.

Misnøyen blant de ansatte vises også i en undersøkelse som ble foretatt internt i Ericsson så tidlig som i november. Av de rundt 800 personene som deltok i undersøkelsen, svarte bare åtte prosent at de var velorganiserte og visste hva de skulle gjøre. Tre fjerdedeler var misfornøyd med ledelsen.

Til toppen